پیشواز من

پیشواز من - فریدون آسرایی

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی
عنوان پستتاریخ ارسال
کد آهنگ پیشواز ایرانسل کمک کن فرزاد فرزین و فریدون آسرایی سه شنبه 24 فروردین 1400
کد آوای انتظار پیشواز همراه اول جمعه بی شنبه فریدون آسرایی جمعه 26 دی 1399
کد آهنگ پیشواز ایرانسل جمعه بی شنبه فریدون آسرایی چهارشنبه 24 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی محمد علیزاده سلام یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خاطرات گم شده یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی بی‌ تو یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی کشف تو یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی آینه یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو آرومی یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی رویا یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی طاقت بیار یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی گل مریم یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سلام یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خداحافظ تهران2 یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی مسافر یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی بگوکه عاشـق منی یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی روزای روشـن یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی وقتشـه یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو به داد مـن برس یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سـاز بارون یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو نیسـتی یکشنبه 07 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی صبر و قرارم جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی پشت شیشه های دنیـا جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی مسـتی جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی حـال منو عوض کنید جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی فصل عاشـقی جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ناتمـوم جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی از اول2 جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تازگیـا جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تصویر2 جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تسکین2 جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی دلتنـگیام جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی حالت چطوره عشـقم جمعه 05 دی 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی احساس عـاشقی سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی داره بارون میـاد سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی گریه می کنم برات سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی عاشـقتم هنوز سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی نیسـتی سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خداحافظ تهران سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی چشمـات ماله منه سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی روزای روشن سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی بگوکه عاشق منی سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو نیستی سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی وقتشه سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو به داد من برس2 سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی صبرو قرارم سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی پشت شیشه های دنیا سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ناتموم سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ساز بارون سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی حال منو عوض کنید سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی مستی سه شنبه 25 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی فصل عاشقی دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی از اول دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تازگیا دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تصویر دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی دلتنگیام دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تسکین دوشنبه 24 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی حالت چطوره عشقم شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی گریه میکنم برات شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی داره بارون میاد شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی چشمات ماله منه شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی احساس عاشقی شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی عاشقتم هنوز شنبه 22 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی نیستی چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سنگدل چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی قهوه خانه ها چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی فراموش کن چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی پشیمونی چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ببخشید چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی یادش بخیر چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی هنوزم چشمای تو چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی جاذبه چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ستاره چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی یاد تومی افتم چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی عشق یعنی چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی لحظه های عاشقانه چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی تو به داد من برس چهارشنبه 19 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی لحظه آخر سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سریال بچه های نسبتا بد سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی رنگ چشمات سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سریال یکی بود یکی نبود سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خوشگل عاشق سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خاطره ها سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی راه شب سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی فاصله ها سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی گل ناز سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی خونه به دوش سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی دوست دارم سه شنبه 18 آذر 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی کمک کن سه شنبه 18 آذر 1399
پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی و فرزاد فرزین کمک کن سه شنبه 21 مرداد 1399
کد آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سنگدل سه شنبه 21 مرداد 1399
آوای انتظار همراه اول فریدون آسرایی و مهرزاد اصفهانپور دسته گلای بی زبون سه شنبه 21 مرداد 1399
کد آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی ستاره سه شنبه 21 مرداد 1399
آوای انتظار همراه اول فریدون آسرایی البوم از تو دورم سه شنبه 21 مرداد 1399
آوای انتظار همراه اول فریدون آسرایی آهنگ عشق یعنی سه شنبه 21 مرداد 1399
کد پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی آلبوم عشق یعنی سه شنبه 21 مرداد 1399
آوای انتظار همراه اول فریدون آسرایی البوم خاطرات گمشده سه شنبه 21 مرداد 1399
کد پیشواز ایرانسل آهنگ سلام از فریدون آسرایی و محمد علیزاده شنبه 21 تیر 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول ناصر عبد اللهی بی کلام دوشنبه 01 اردیبهشت 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی خونه به خونه یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی خاطرات گمشده یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی خونه به دوش یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی بی تو یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی رویا یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی کشف تو یکشنبه 31 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی خاطره شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی فاصله ها شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی گل هیاهو شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی لحظه های عاشقانه شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی تو به دادمن برس شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی عشق یعنی + متن شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی نگاهت شنبه 30 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی یا تو می افتم جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی ستاره جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی جاذبه جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی هنوزم چشمای تو جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی یادش بخیر جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی ببخشید جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی پشیمونی جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی فراموش کن جمعه 29 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی خداحافظ نگو سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی قهوه خانه ها سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی طاقت بیار سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی از تو دورم سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی افسونگر سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی ترانه های خاکی سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی بی صداترین ترانه سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی دوستت دارم سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی گل ناز سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی وقتی بارون می زنه سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی لالایی سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی رنگ چشمات سه شنبه 26 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی مسافر دوشنبه 25 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی تو آرومی دوشنبه 25 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی گل عاشق دوشنبه 25 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی سلام + متن دوشنبه 25 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی آینه دوشنبه 25 فروردین 1399
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی سنگدل دوشنبه 25 فروردین 1399
, کد پیشواز همراه اول فریدون اسرایی سنگدل سه شنبه 19 فروردین 1399
, کد آهنگ پیشواز فریدون آسرایی همراه اول شنبه 16 فروردین 1399
کد پیشواز آهنگ رایتل فریدون آسرایی ستاره دوشنبه 05 اسفند 1398
, کد پیشواز اهنگ کجایی فریدون اسرایی شنبه 12 بهمن 1398
, کد اهنگ پیشواز ایرانسل فریدون اسرایی گیسو جمعه 20 دی 1398
, کد اهنگ پیشواز فریدون اسرایی خوشگل عاشق جمعه 20 دی 1398
, کد اهنگ پیشواز فریدون اسرایی کمک کن جمعه 20 دی 1398
, کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی عشق یعنی جمعه 20 دی 1398
, کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی هنوزم همونیم + متن جمعه 20 دی 1398
کد اهنگ پیشواز فریدون آسرایی شب روشن همراه اول جمعه 20 اردیبهشت 1398
کد آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی شب روشن جمعه 20 اردیبهشت 1398
کد آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی نگاهت پنجشنبه 11 بهمن 1397
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی عزیز جان پنجشنبه 11 بهمن 1397
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی سلام پنجشنبه 11 بهمن 1397
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی اهای خوشگل عاشق پنجشنبه 11 بهمن 1397
کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی دوست دارم پنجشنبه 11 بهمن 1397
, کد اهنگ پیشواز اهای ای گل شب بو دوشنبه 10 دی 1397
, کد آهنگ پیشواز همراه اول طاقت بیار فریدون شنبه 08 دی 1397
کد آهنگ پیشواز ایرانسل فریدون آسرایی سلام شنبه 01 دی 1397
کد آهنگ پیشواز بگو سرگرم چی بودی شنبه 01 دی 1397
, کد آهنگ پیشواز پشیمونی فریدون آسرایی دوشنبه 16 مهر 1397
, کد آهنگ پیشواز خوشگل عاشق همراه اول یکشنبه 15 مهر 1397
, کد آهنگ پیشواز یادش بخیر فریدون آسرایی یکشنبه 25 شهریور 1397
, کد پیشواز ایرانسل هنوزم همونیم فریدون شنبه 23 تیر 1397
, کد آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی سلام شنبه 23 تیر 1397
, آهنگ پیشواز همراه اول فریدون آسرایی گل نازم شنبه 23 تیر 1397
کد پیشواز کمک کن فرزاد فرزین جمعه 22 تیر 1397

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾