پیشواز من

کد اهنگ پیشواز دشتی ایرانسل

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

کد اهنگ پیشواز دشتی ایرانسل

کد آهنگ پیشواز جدید,kod pishvaz Garsha Rezaei,کد آهنگ پیشواز دشتی ایرانسل,کد آهنگ دشتی ایرانسل,کد آهنگهای پیشواز دشتی ایرانسل,سایت آهنگ پیشواز,گرشا رضایی,کد پیشواز دشتی ایرانسل,کد آهنگ پیشواز جدید دشتی ایرانسل,دشتی ایرانسل,کد آهنگ پیشواز,سایت پیشواز من,کد آهنگ پیشواز دشتی ایرانسل جدید,

 

 سازو آواز مثنوی

دشتی

محمد رضا شجریان

۳۳۱۱۳۶۶۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضرب

دشتی

محمد رضا شجریان

۳۳۱۱۳۶۷۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
نی

دشتی

محمد رضا شجریان

۳۳۱۱۳۶۷۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آق ننه سیاه

دشتی

سیاه

دشتی

۳۳۱۳۹۳۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

سعیدصالحی

۴۴۱۲۶۳۱۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

1
علیرضا عطائی

۴۴۱۲۴۴۱۸

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

2
علیرضا عطائی

۴۴۱۲۴۴۱۹

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

طاهر زاده

۵۵۱۵۷۷۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

سالار عقیلی

۷۷۱۱۰۳۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

غلامحسین بیگجه خانی

۵۵۱۶۸۸۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com


آواز

دشتی

محمد علی ناجی

۳۳۱۵۴۷۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

سعید هرمزی

۵۵۱۷۵۶۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

هوشنگ ظریف

۵۵۱۷۶۰۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

احمد عبادی

۵۵۱۷۸۲۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

امین الله رشیدی

۵۵۱۹۳۳۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

علی صالحی

۳۳۱۸۰۸۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

سعیدصالحی

۴۴۱۱۸۶۳۵

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۱۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۱۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

3
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۱۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

اوج
رسول اکبری

۵۵۱۱۲۴۶۷

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

با نی
کوروش اسدپور

۳۳۱۵۸۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

بی کلام
غلامحسین بنان

۵۵۱۸۳۸۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

بیدگانی
رسول اکبری

۵۵۱۱۲۴۶۵

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

بیکلام2
غلامحسین بنان

۵۵۱۸۳۸۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

حاجیانی
رسول اکبری

۵۵۱۱۲۴۶۶

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

درآمد اول
رسول اکبری

۵۵۱۱۲۴۶۳

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

درآمد دوم
رسول اکبری

۵۵۱۱۲۴۶۴

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

غم انگیز
طاهر زاده

۵۵۱۵۷۷۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

قطعه دو
علی صالحی

۳۳۱۸۰۸۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

1
علیرضا عطائی

۴۴۱۲۴۳۹۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
آواز

دشتی

2
علیرضا عطائی

۴۴۱۲۴۳۹۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ابر می بارد

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۲۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ابر می بارد

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۲۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
اتود

دشتی

هوشنگ ظریف

۵۵۱۷۶۰۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ادامه

دشتی

1
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۳۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ادامه

دشتی

2
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۳۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
اوج و ورود به

دشتی

1
آرش کامور

۷۱۱۳۰۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
اوج و ورود به

دشتی

2
آرش کامور

۷۱۱۳۰۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
بو کرب و بلا

دشتی

اوغـول
شهروز    -   pishvazman.rozblog.com حبیبی

۵۵۱۱۴۴۸۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
بو کرب و بلا

دشتی

اوغول
شهروز    -   pishvazman.rozblog.com حبیبی

۵۵۱۱۴۴۵۹

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
تار از ماهور صغیر تا

دشتی

1
علی زند وکیلی

۷۱۱۴۲۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
تار از ماهور صغیر تا

دشتی

2
علی زند وکیلی

۷۱۱۴۲۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
تار از ماهور صغیر تا

دشتی

3
علی زند وکیلی

۷۱۱۴۲۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
تار از ماهور صغیر تا

دشتی

4
علی زند وکیلی

۷۱۱۴۲۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
تصنیف

دشتی

جواد بدیع زاده

۵۵۱۲۹۹۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
تمرین

دشتی

1
یمین غفاری

۷۷۱۶۱۶۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

حسین عمومی

۵۵۱۵۴۵۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

فرامرز پایور و حسین تهرانی

۵۵۱۶۵۶۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

محمد موسوی

۵۵۱۶۸۷۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

فرامرز کلانتری

۳۳۱۱۴۰۸۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

1
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۴۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۶۶۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

2
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۴۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۶۶۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

3
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۴۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
درآمد

دشتی

4
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۴۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

محمد شیر خدایی

۵۵۱۴۴۲۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

پرویز مشکاتیان

۳۳۱۳۶۲۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

علی صالحی

۳۳۱۳۶۳۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
دشتی

هیئت منتظران مهدی

۵۵۱۴۷۳۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

فرامرز پایور

۵۵۱۶۷۱۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

یوسف فروتن

۵۵۱۷۶۰۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

گروه سازهای ملی

۵۵۱۷۷۲۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

مرتضی محجوبی

۵۵۱۷۷۹۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

ایمان وزیری

۵۵۱۷۸۴۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

رضا ورزنده

۵۵۱۷۸۸۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

کامران خاشع

۳۳۱۶۳۴۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

سید مجید موسوی

۵۵۱۸۲۶۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

بابک بوبان

۵۵۱۸۵۹۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
دشتی

ابوسعید مرضایی

۳۳۱۹۰۵۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

حسنعلی شیرازی

۲۶۱۳۰۹۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

محمود رفیعیان

۳۳۱۱۲۶۸۴

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

1
استاد پرویز یاحقی

۷۷۱۴۰۱۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

2
استاد پرویز یاحقی

۷۷۱۴۰۱۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

2
حسن برکتی پور

۲۶۱۱۸۶۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

آواز دلکش
ماهور

۵۵۱۹۴۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

در وصف پدر
محمدهادی چهره گشا

۲۶۱۶۸۱۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

دشتستان
ماهور

۵۵۱۹۴۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

شام غریبان
داوود مهذبیه

۲۶۱۳۲۱۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
دشتی

شیرازی
فرج الله مردانی

۵۵۱۴۸۳۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

شیرین و فایز
حبیب دادایی

۵۵۱۴۸۴۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

ضربی
جواد بدیع زاده

۵۵۱۳۰۰۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

عاشقان
ماهور

۵۵۱۹۴۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

قطعه دوم
محمود رفیعیان

۳۳۱۱۲۶۸۵

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

قطعه سوم
محمود رفیعیان

۳۳۱۱۲۶۸۶

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

قطعه چهارم
محمود رفیعیان

۳۳۱۱۲۶۸۷

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

لالایی هفشجانی
نجف قلی ماهوری

۵۵۱۳۴۵۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

کی میای
رضا شنبه زاده

۲۶۱۸۰۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

دشتی

یاد معشوق
ماهور

۵۵۱۹۴۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
دشتی

یاد یار
ماهور

۵۵۱۹۴۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
دو بیتی

دشتی

1
صدیق تعریف

۴۴۱۲۵۰۳۱

۱۲۶۰

۷روز    -   pishvazman.rozblog.com
دو بیتی

دشتی

1
صدیق تعریف

۴۴۱۲۴۹۸۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
رنگ

دشتی

حسین عمومی

۵۵۱۵۴۵۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
رنگ

دشتی

علی نقی وزیری

۵۵۱۷۵۵۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

حسام الدین سراج

۳۳۱۲۰۳۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۱۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

شاهو عندلیبی

۳۳۱۶۰۱۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

محمدرضا کاظمی فر92

۵۵۱۸۳۴۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

سید حسام الدین سراج

۵۹۱۸۵۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

01
سید حسام الدین سراج

۵۹۱۲۴۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

02
سید حسام الدین سراج

۵۹۱۲۴۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

داغ دوستی 1
همایون شجریان

۳۳۱۱۳۶۳۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

داغ دوستی 2
همایون شجریان

۳۳۱۱۳۶۳۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ساز و آواز

دشتی

داغ دوستی 3
همایون شجریان

۳۳۱۱۳۶۳۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سرناز

دشتی

عزیز دلمی
کاکاخان حسنی

۵۵۱۲۶۲۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۱۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۱۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

3
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۱۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

تار و کمانچه 1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۲۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

تار و کمانچه 2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۲۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلو

دشتی

تار و کمانچه 3
کیوان ساکت

۷۱۱۱۳۲۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلوتار و پیانو

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۸۲۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلوتار و پیانو

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۸۳۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلوتار و پیانو

دشتی

3
کیوان ساکت

۷۱۱۸۳۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سلوتار و پیانو

دشتی

4
کیوان ساکت

۷۱۱۸۳۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سه تار دستگاه

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۶۲۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سه تار دستگاه

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۶۲۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
سه تار دستگاه

دشتی

3
کیوان ساکت

۷۱۱۱۶۲۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضربی

دشتی

محمد رضا ابراهیمی

۵۵۱۴۳۴۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضربی

دشتی

فرامرز کلانتری و مسعود محجوبی

۳۳۱۱۴۰۸۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضربی

دشتی

1
استاد پرویز یاحقی

۷۷۱۴۰۱۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضربی

دشتی

2
استاد پرویز یاحقی

۷۷۱۴۰۱۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
ضربی

دشتی

3
استاد پرویز یاحقی

۷۷۱۴۰۱۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
طلیعه

دشتی

حسین علیشاپور

۵۵۱۳۷۵۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
عاشق

دشتی

فرود
علی اصغر عربشاهی

۳۳۱۸۹۵۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
عشاق فرود به

دشتی

1
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۳۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
عشاق فرود به

دشتی

2
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۳۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
قطعه

دشتی

علی نقی وزیری

۵۵۱۷۵۵۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
محرم آواز

دشتی

کورش رضوانی فر

۳۳۱۱۹۹۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
مقدمه

دشتی

استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۱۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
والس

دشتی

1
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۲۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
والس

دشتی

2
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۲۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
والس

دشتی

3
کیوان ساکت

۷۱۱۱۵۳۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پهلوی

دشتی

استاد حسن کسایی

۷۷۱۳۲۵۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پهلوی

دشتی

1
استاد حسن کسایی

۷۷۱۳۲۲۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پیش درآمد

دشتی

حسین عمومی و مجید خلج

۵۵۱۶۸۳۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پیش درآمد

دشتی

گروه سازهای ملی

۵۵۱۷۷۳۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پیش درآمد

دشتی

ارشد تهماسبی

۵۵۱۷۸۹۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
پیش درآمد

دشتی

2
حسین عمومی و مجید خلج

۵۵۱۶۸۳۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

حسین علیشاپور

۵۵۱۳۷۵۳

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

فرامرز پایور و حسین تهرانی

۵۵۱۶۵۶۸

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

محمد موسوی

۵۵۱۶۸۷۴

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

پدرام درخشانی

۶۹۱۲۱۶۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

1
استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۰۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

2
استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۱۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

2
پدرام درخشانی

۶۹۱۲۱۷۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

3
استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۱۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

4
استاد علی تجویدی

۷۷۱۱۱۱۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

1
سالار عقیلی

۷۷۱۲۶۸۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهار مضراب

دشتی

2
سالار عقیلی

۷۷۱۲۶۸۷

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

استاد حسن کسایی

۷۷۱۳۲۳۵

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

سیاوش آریا منش و سعید حسین پور

۳۳۱۱۴۲۲۶

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

1
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۴۹

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

2
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۵۰

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

3
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۵۱

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com
چهارمضراب

دشتی

4
استاد فرهنگ شریف

۷۷۱۳۹۵۲

۳۰۰۰

۳۰روز    -   pishvazman.rozblog.com

ــــــــــــــــــــــــــ--ـــــــــــــــــــــــــدانلوددرخواستیــــــــــــــــــــــــــــ--ــــــــــــــــــــــــ

Download Mp3 320

Download Mp3 128

مطالب خواندنی
دیدگاه کاربران

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾