پیشواز من

کد آوای انتظار - آهنگ پیشواز کامل گلپا (اکبرگلپایگانی) همراه اول

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

کد آوای انتظار - آهنگ پیشواز کامل گلپا (اکبرگلپایگانی) همراه اول

83586     یه حرفی 1     اکبر گلپایگانی
82594     سازوآوازمخالف سهگاه     اکبر گلپایگانی
82593     سرگذشت 2     اکبر گلپایگانی
82592     سرگذشت 1     اکبر گلپایگانی
82591     خوشا آنان     اکبر گلپایگانی
82590     قدر محبت 2     اکبر گلپایگانی
82589     قدر محبت 1     اکبر گلپایگانی
82588     دل بیقرار 2     اکبر گلپایگانی
82587     دل بیقرار 1     اکبر گلپایگانی
82586

    درویش     اکبر گلپایگانی
82585     آشیونه     اکبر گلپایگانی
82539     یه حرفی 2     اکبر گلپایگانی
82538     تک درخت 2     اکبر گلپایگانی
82537     تک درخت 1     اکبر گلپایگانی
82536     نقش غم     اکبر گلپایگانی
82535     هوس میکده 2     اکبر گلپایگانی
82534     هوس میکده 1     اکبر گلپایگانی
82533     فریاد عاشق     اکبر گلپایگانی
82532     دلم گرفته     اکبر گلپایگانی
82531     دریغا دریغا     اکبر گلپایگانی
82530     اشک من     اکبر گلپایگانی
81473     ترحم 2     اکبر گلپایگانی
81472     ترحم 1     اکبر گلپایگانی
81471     ساز و آواز     اکبر گلپایگانی
81470     روزگار 2     اکبر گلپایگانی
81469     روزگار 1     اکبر گلپایگانی
81468     مهربان 2     اکبر گلپایگانی
81467     مهربان 1     اکبر گلپایگانی
81466     دلم تنگه 2     اکبر گلپایگانی
81465     دلم تنگه 1     اکبر گلپایگانی
81464     آوازه خوان 2     اکبر گلپایگانی
81463     آوازه خوان 1     اکبر گلپایگانی
81462     عقیق 2     اکبر گلپایگانی
81461     عقیق 1     اکبر گلپایگانی
40770     روشنایی (2)     اکبر گلپایگانی
40769     روشنایی (1)     اکبر گلپایگانی
40768     دل سبز (2)     اکبر گلپایگانی
40767     دل سبز (1)     اکبر گلپایگانی
40766     دل سبز     اکبر گلپایگانی
40765     مثنوی شور (2)     اکبر گلپایگانی
40764     مثنوی شور (1)     اکبر گلپایگانی
40763     مثنوی شور     اکبر گلپایگانی
40762     افشاری برگ (2)     اکبر گلپایگانی
40761     افشاری برگ (1)     اکبر گلپایگانی
40760     افشاری برگ     اکبر گلپایگانی
40759     طبیعت (2)     اکبر گلپایگانی
40758     طبیعت (1)     اکبر گلپایگانی
40757     طبیعت     اکبر گلپایگانی
40756     سبز (2)     اکبر گلپایگانی
40755     سبز (1)     اکبر گلپایگانی
40754     سبز     اکبر گلپایگانی
40753     گلها (1)     اکبر گلپایگانی
40752     گلها     اکبر گلپایگانی
40751     ساقیا (3)     اکبر گلپایگانی
40750     ساقیا (2)     اکبر گلپایگانی
40749     ساقیا (1)     اکبر گلپایگانی
40748     ساقیا     اکبر گلپایگانی
40747     برگ سبز (3)     اکبر گلپایگانی
40746     برگ سبز (2)     اکبر گلپایگانی
40745     برگ سبز (1)     اکبر گلپایگانی

40744     برگ سبز     اکبر گلپایگانی
40319     بهارانه (2)     اکبر گلپایگانی
40318     بهارانه (1)     اکبر گلپایگانی
40317     راه عشق (3)     اکبر گلپایگانی
40316     راه عشق (2)     اکبر گلپایگانی
40315     راه عشق (1)     اکبر گلپایگانی
40314     خروشان (3)     اکبر گلپایگانی
40313     خروشان (2)     اکبر گلپایگانی
40312     خروشان (1)     اکبر گلپایگانی
40311     باغ خاطره (3)     اکبر گلپایگانی
40310     باغ خاطره (2)     اکبر گلپایگانی
40309     باغ خاطره (1)     اکبر گلپایگانی
40308     گلاب (3)     اکبر گلپایگانی
40307     گلاب (2)     اکبر گلپایگانی
40306     گلاب (1)     اکبر گلپایگانی
40305     آهنگ وفا (3)     اکبر گلپایگانی
40304     آهنگ وفا (2)     اکبر گلپایگانی
40303     آهنگ وفا (1)     اکبر گلپایگانی
40302     شمع (3)     اکبر گلپایگانی
40301     شمع (2)     اکبر گلپایگانی

40300     شمع (1)     اکبر گلپایگانی
40299     سوز جدایی (3)     اکبر گلپایگانی
40298     سوز جدایی (2)     اکبر گلپایگانی
40297     سوز جدایی (1)     اکبر گلپایگانی
40296     کمند یار (3)     اکبر گلپایگانی
40295     کمند یار (2)     اکبر گلپایگانی
40294     کمند یار (1)     اکبر گلپایگانی
40293     سیمای یار (3)     اکبر گلپایگانی
40292     سیمای یار (2)     اکبر گلپایگانی
40291     سیمای یار (1)     اکبر گلپایگانی
40290     ماه هستی (3)     اکبر گلپایگانی
40289     ماه هستی (2)     اکبر گلپایگانی
40288     ماه هستی (1)     اکبر گلپایگانی
40287     عاشقانه و مهربان (3)     اکبر گلپایگانی
40286     عاشقانه و مهربان (2)     اکبر گلپایگانی
40285     عاشقانه و مهربان (1)     اکبر گلپایگانی
40284     آواز خوش (3)     اکبر گلپایگانی
40283     آواز خوش (2)     اکبر گلپایگانی
40282     آواز خوش (1)     اکبر گلپایگانی
40281     آسمان هستی (3)     اکبر گلپایگانی
40280     آسمان هستی (2)     اکبر گلپایگانی
40279     آسمان هستی (1)     اکبر گلپایگانی
40278     دشت (3)     اکبر گلپایگانی
40277     دشت (2)     اکبر گلپایگانی
40276     دشت (1)     اکبر گلپایگانی
40275     کوه (3)     اکبر گلپایگانی
40274     کوه (2)     اکبر گلپایگانی
40273     کوه (1)     اکبر گلپایگانی
40272     گل (3)     اکبر گلپایگانی
40271     گل (2)     اکبر گلپایگانی
40270     گل (1)     اکبر گلپایگانی
40269     شاخه (3)     اکبر گلپایگانی
40268     شاخه (2)     اکبر گلپایگانی
40267     شاخه (1)     اکبر گلپایگانی
40266     سبز و خرم (3)     اکبر گلپایگانی
40265     سبز و خرم (2)     اکبر گلپایگانی
40264     سبز و خرم (1)     اکبر گلپایگانی
40263     برگ سبز (3)     اکبر گلپایگانی
40262     برگ سبز (2)     اکبر گلپایگانی
40261     برگ سبز (1)     اکبر گلپایگانی

40260     شیدا (3)     اکبر گلپایگانی
40259     شیدا (2)     اکبر گلپایگانی
40258     شیدا (1)     اکبر گلپایگانی
40257     نهان (3)     اکبر گلپایگانی
40256     نهان (2)     اکبر گلپایگانی
40255     نهان (1)     اکبر گلپایگانی
40254     طبع عاشقی (3)     اکبر گلپایگانی
40253     طبع عاشقی (2)     اکبر گلپایگانی
40252     طبع عاشقی (1)     اکبر گلپایگانی
40251     مسرت (3)     اکبر گلپایگانی

40250     مسرت (2)     اکبر گلپایگانی
40249     مسرت (1)     اکبر گلپایگانی
40248     کتاب عشق (3)     اکبر گلپایگانی
40247     کتاب عشق (2)     اکبر گلپایگانی
40246     کتاب عشق (1)     اکبر گلپایگانی
40245     بامدادان (3)     اکبر گلپایگانی
40244     بامدادان (2)     اکبر گلپایگانی
40243     بامدادان (1)     اکبر گلپایگانی
40242     به یاد گذشته ها (3)     اکبر گلپایگانی
40241     به یاد گذشته ها (2)     اکبر گلپایگانی

40240     به یاد گذشته ها (1)     اکبر گلپایگانی
40239     مجنون جهان (3)     اکبر گلپایگانی
40238     مجنون جهان (2)     اکبر گلپایگانی
40237     مجنون جهان (1)     اکبر گلپایگانی
40236     مهربان یار (3)     اکبر گلپایگانی
40235     مهربان یار (2)     اکبر گلپایگانی
40234     مهربان یار (1)     اکبر گلپایگانی
40233     آواز جهان (3)     اکبر گلپایگانی
40232     آواز جهان (2)     اکبر گلپایگانی
40231     آواز جهان (1)     اکبر گلپایگانی


40230     دل آواز (3)     اکبر گلپایگانی
40229     دل آواز (2)     اکبر گلپایگانی
40228     دل آواز (1)     اکبر گلپایگانی
40227     شور هستی (3)     اکبر گلپایگانی
40226     شور هستی (2)     اکبر گلپایگانی
40225     شور هستی (1)     اکبر گلپایگانی
40224     مهد جهان (3)     اکبر گلپایگانی
40223     مهد جهان (2)     اکبر گلپایگانی
40222     مهد جهان (1)     اکبر گلپایگانی
40221     بینا (3)     اکبر گلپایگانی

40220     بینا (2)     اکبر گلپایگانی
40219     بینا (1)     اکبر گلپایگانی
40218     باران (3)     اکبر گلپایگانی
40217     باران (2)     اکبر گلپایگانی
40216     باران (1)     اکبر گلپایگانی
40215     عشق هستی (3)     اکبر گلپایگانی
40214     عشق هستی (2)     اکبر گلپایگانی
40213     عشق هستی (1)     اکبر گلپایگانی
40212     کیمیاگر (3)     اکبر گلپایگانی
40211     کیمیاگر (2)     اکبر گلپایگانی

40210     کیمیاگر (1)     اکبر گلپایگانی
40209     فراق (3)     اکبر گلپایگانی
40208     فراق (2)     اکبر گلپایگانی
40207     فراق (1)     اکبر گلپایگانی
40206     مهر یار (3)     اکبر گلپایگانی
40205     مهر یار (2)     اکبر گلپایگانی
40204     مهر یار (1)     اکبر گلپایگانی
39798     دوای عشق (4)     اکبر گلپایگانی
39797     دوای عشق (3)     اکبر گلپایگانی
39796     دوای عشق (2)     اکبر گلپایگانی


39795     دوای عشق (1)     اکبر گلپایگانی
39794     بی پروا (4)     اکبر گلپایگانی
39793     بی پروا (3)     اکبر گلپایگانی
39792     بی پروا (2)     اکبر گلپایگانی
39791     بی پروا (1)     اکبر گلپایگانی
39790     عالم جان (4)     اکبر گلپایگانی
39789     عالم جان (3)     اکبر گلپایگانی
39788     عالم جان (2)     اکبر گلپایگانی
39787     عالم جان (1)     اکبر گلپایگانی
39786     سماع (4)     اکبر گلپایگانی

39785     سماع (3)     اکبر گلپایگانی
39784     سماع (2)     اکبر گلپایگانی
39783     سماع (1)     اکبر گلپایگانی
39782     دیوانه دل (4)     اکبر گلپایگانی
39781     دیوانه دل (3)     اکبر گلپایگانی
39780     دیوانه دل (2)     اکبر گلپایگانی
39779     دیوانه دل (1)     اکبر گلپایگانی
39778     آشفته (4)     اکبر گلپایگانی
39777     آشفته (3)     اکبر گلپایگانی
39776     آشفته (2)     اکبر گلپایگانی

39765     نگاه (3)     اکبر گلپایگانی
39764     نگاه (2)     اکبر گلپایگانی
39763     نگاه (1)     اکبر گلپایگانی
39762     با عشق تو (4)     اکبر گلپایگانی
39761     با عشق تو (3)     اکبر گلپایگانی
39760     با عشق تو (2)     اکبر گلپایگانی
39759     با عشق تو (1)     اکبر گلپایگانی
39758     جان سرمست (4)     اکبر گلپایگانی
39757     جان سرمست (3)     اکبر گلپایگانی
39756     جان سرمست (2)     اکبر گلپایگانی

39755     جان سرمست (1)     اکبر گلپایگانی
39754     شاخه گل (بیات 3)     اکبر گلپایگانی
39753     شاخه گل (بیات2)     اکبر گلپایگانی
39752     شاخه گل (بیات 1)     اکبر گلپایگانی
39751     شاخه گل (بیات)     اکبر گلپایگانی
39750     شاخه گل (4)     اکبر گلپایگانی
39749     شاخه گل (3)     اکبر گلپایگانی
39748     شاخه گل (2)     اکبر گلپایگانی
39747     شاخه گل (1)     اکبر گلپایگانی
39746     فدر یار (5)     اکبر گلپایگانی


39745     فدر یار (4)     اکبر گلپایگانی
39744     فدر یار (3)     اکبر گلپایگانی
39743     فدر یار (2)     اکبر گلپایگانی
39742     فدر یار (1)     اکبر گلپایگانی
39741     امید جان (4)     اکبر گلپایگانی
39740     امید جان (3)     اکبر گلپایگانی
39739     امید جان (2)     اکبر گلپایگانی
39738     امید جان (1)     اکبر گلپایگانی
39737     پریشان طره (4)     اکبر گلپایگانی
39736     پریشان طره (3)     اکبر گلپایگانی

39735     پریشان طره (2)     اکبر گلپایگانی
39734     پریشان طره (1)     اکبر گلپایگانی
39733     بی قراری (4)     اکبر گلپایگانی
39732     بی قراری (3)     اکبر گلپایگانی
39731     بی قراری (2)     اکبر گلپایگانی
39730     بی قراری (1)     اکبر گلپایگانی
39729     غم یار (4)     اکبر گلپایگانی
39728     غم یار (3)     اکبر گلپایگانی
39727     غم یار (2)     اکبر گلپایگانی
39726     غم یار (1)     اکبر گلپایگانی


39725     گذشته ها (2)     اکبر گلپایگانی
39724     گذشته ها (1)     اکبر گلپایگانی
39723     دوست (2)     اکبر گلپایگانی
39722     دوست (1)     اکبر گلپایگانی
39721     توبه (5)     اکبر گلپایگانی
39720     توبه (4)     اکبر گلپایگانی
39719     توبه (3)     اکبر گلپایگانی
39718     توبه (2)     اکبر گلپایگانی
39717     توبه (1)     اکبر گلپایگانی
39716     پندار (4)     اکبر گلپایگانی


39715     پندار (3)     اکبر گلپایگانی
39714     پندار (2)     اکبر گلپایگانی
39713     پندار (1)     اکبر گلپایگانی
39712     خار     اکبر گلپایگانی
39711     دل اسیر (4)     اکبر گلپایگانی
39710     دل اسیر (3)     اکبر گلپایگانی
39709     دل اسیر (2)     اکبر گلپایگانی
39708     دل اسیر (1)     اکبر گلپایگانی
39707     ای یار (4)     اکبر گلپایگانی
39706     ای یار (3)     اکبر گلپایگانی

39705     ای یار (2)     اکبر گلپایگانی
39704     ای یار (1)     اکبر گلپایگانی
39703     رنگارنگ (3)     اکبر گلپایگانی
39702     رنگارنگ (2)     اکبر گلپایگانی
39701     رنگارنگ (1)     اکبر گلپایگانی
39700     کاروان (3)     اکبر گلپایگانی
39699     کاروان (2)     اکبر گلپایگانی
39698     کاروان (1)     اکبر گلپایگانی
39697     یار و گل (2)     اکبر گلپایگانی
39696     یار و گل (1)     اکبر گلپایگانی


38841     عشق پاک (3)     اکبر گلپایگانی
38840     عشق پاک (2)     اکبر گلپایگانی
38839     عشق پاک (1)     اکبر گلپایگانی
38837     مهربانی (2)     اکبر گلپایگانی
38836     مهربانی (1)     اکبر گلپایگانی
38835     سرنوشت (3)     اکبر گلپایگانی
38834     سرنوشت (2)     اکبر گلپایگانی
38833     سرنوشت (1)     اکبر گلپایگانی
38832     ساز و آواز گلپا (3)     اکبر گلپایگانی
38831     ساز و آواز گلپا (2)     اکبر گلپایگانی


38830     ساز و آواز گلپا (1)     اکبر گلپایگانی
38829     وطن     اکبر گلپایگانی
38828     وطن (3)     اکبر گلپایگانی
38827     وطن (2)     اکبر گلپایگانی
38826     وطن (1)     اکبر گلپایگانی
38825     باغبان خسته (3)     اکبر گلپایگانی
38824     باغبان خسته (2)     اکبر گلپایگانی
38823     باغبان خسته (1)     اکبر گلپایگانی
38822     عبادت (3)     اکبر گلپایگانی
38821     عبادت (2)     اکبر گلپایگانی


ــــــــــــــــــــــــــ--ـــــــــــــــــــــــــدانلوددرخواستیــــــــــــــــــــــــــــ--ــــــــــــــــــــــــ

Download Mp3 320

Download Mp3 128

مطالب خواندنی
دیدگاه کاربران

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾