پیشواز من

کد آهنگ پیشواز ایرج بسطامی همراه اول کامل

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

کد آهنگ پیشواز ایرج بسطامی همراه اول کامل

کد آهنگ پیشواز جدید پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,کد آهنگ پیشواز جدید,کد آهنگ پیشواز پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز پیشواز ایرج بسطامی همراه اول  جدید,کد پیشواز پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,کد آهنگهای پیشواز پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,کد آهنگ پیشواز ایرج بسطامی همراه اول ,سایت آهنگ پیشواز,

 

83577

تصنیف ناله شب 2

ایرج بسطامی

83576

تصنیف ناله شب 1

ایرج بسطامی

83575

تصنیف دلداده 2

ایرج بسطامی

83574

تصنیف دلداده 1

ایرج بسطامی

83568

تکنوازی سنتور

ایرج بسطامی

83565

تکنوازی بربط

ایرج بسطامی

83504

ساز و آواز 2

ایرج بسطامی

83503

ساز و آواز 1

ایرج بسطامی

83466

پیش درآمد چهارگاه

ایرج بسطامی

83387

قطعه ده ضربی اوج

ایرج بسطامی

83311

چهار مضراب ظهور 2

ایرج بسطامی

83310

چهار مضراب ظهور 1

ایرج بسطامی

83309

چهار مضراب سلوک

ایرج بسطامی

83276

آواز و ارکستر

ایرج بسطامی

78786

مادر

ایرج بسطامی

78785

جهان به کام من

ایرج بسطامی

78784

ای داد بیداد 1

ایرج بسطامی

78783

ای داد بیداد

ایرج بسطامی

78782

دل غافل 1

ایرج بسطامی

78781

دل غافل

ایرج بسطامی

78780

عزیز خدا

ایرج بسطامی

61023

بیاتاگل برافشانیم دو

ایرج بسطامی

61022

بیا تا گل برافشانیم

ایرج بسطامی

61021

تصنیف مستان

ایرج بسطامی

61020

تکنوازی تار

ایرج بسطامی

61019

تصنیف خرابات

ایرج بسطامی

61018

آواز دشتی،شوشتری

ایرج بسطامی

61017

گروه نوازی

ایرج بسطامی

61016

آواز عشاق و شور

ایرج بسطامی

61015

ضربی چکاوک

ایرج بسطامی

61014

آواز همایون

ایرج بسطامی

61013

پیش درآمد همایون

ایرج بسطامی

61012

چند مضراب پنجگاه

ایرج بسطامی

61011

آواز بیات اصفهان

ایرج بسطامی

61010

تصنیف من و دل

ایرج بسطامی

61009

آواز دشتستانی با نی

ایرج بسطامی

61008

تصنیف صنم

ایرج بسطامی

61007

گروه نوازی با آواز

ایرج بسطامی

61006

تکنوازی عود

ایرج بسطامی

61005

تصنیف مقام صبر

ایرج بسطامی

61004

تکنوازی سنتور

ایرج بسطامی

61003

قطعه کاروانیان

ایرج بسطامی

60875

تصنیف وطن من

ایرج بسطامی

60874

تصنیف سرو بلند

ایرج بسطامی

60868

نفس باد صبا

ایرج بسطامی

60867

الا یا ایها الساقی

ایرج بسطامی

60865

تصنیف گذر عمر

ایرج بسطامی

60857

تصنیف ای مجلسیان

ایرج بسطامی

60625

تصنیف غم عشق

ایرج بسطامی

60624

آواز مخالف سه گاه

ایرج بسطامی

60623

تصنیف بخت همراه

ایرج بسطامی

60622

ساز و آواز -سه گاه

ایرج بسطامی

60621

بی کلام

ایرج بسطامی

60620

مقدمه

ایرج بسطامی

60619

رنگ دشتی

ایرج بسطامی

60618

تصنیف رقص نگاه

ایرج بسطامی

60617

تکنوازی تار 2

ایرج بسطامی

60616

تصنیف سکوت گویا

ایرج بسطامی

60615

تکنوازی تار 1

ایرج بسطامی

60614

تصنیف می جوانی

ایرج بسطامی

60613

چهار مضراب تار

ایرج بسطامی

60612

تصنیف ای عاشقان

ایرج بسطامی

60175

الا یا ایها الساقی

ایرج بسطامی

60174

کمانچه و آوازسه گاه

ایرج بسطامی

60173

نفس باد صبا

ایرج بسطامی

60172

نی و آواز دشتستانی

ایرج بسطامی

60171

سنتور تنها

ایرج بسطامی

60170

گلنوش-اجرای گروه

ایرج بسطامی

60169

تارو آوازعراق و نهیب

ایرج بسطامی

60168

دل انگیزان

ایرج بسطامی

60167

سنتور و آواز

ایرج بسطامی

60166

ای مجلسیان

ایرج بسطامی

60165

گلعذار

ایرج بسطامی

60164

نی و آواز

ایرج بسطامی

60163

گریلی شستی و هشتری

ایرج بسطامی

60162

کمانچه و آواز

ایرج بسطامی

60161

طالع اگر مدد دهد

ایرج بسطامی

60160

سنتور و آواز

ایرج بسطامی

60159

قطعه سماع آوا

ایرج بسطامی

60158

سنتور و آواز

ایرج بسطامی

60157

خزان

ایرج بسطامی

60156

سه تار و آواز

ایرج بسطامی

60155

قطعه قدیمی رنگ اصول

ایرج بسطامی

59414

تصنیف سمن بویان

ایرج بسطامی

59413

جنگ و صلح

ایرج بسطامی

59412

پیش درآمد

ایرج بسطامی

59411

تصنیف سرو بلند

ایرج بسطامی

59410

تصنیف وطن من

ایرج بسطامی

55602

حال آشفته

ایرج بسطامی

55601

مخالف خوانی

ایرج بسطامی

55600

نقش خیال

ایرج بسطامی

55599

حریر مهتاب

ایرج بسطامی

55598

دشتی خوانی

ایرج بسطامی

55597

آواز همراهی سنتور

ایرج بسطامی

55596

گلپونه ها

ایرج بسطامی

55349

تصنیف بوی نوروز

ایرج بسطامی

55348

چهار مضراب برای تار

ایرج بسطامی

55347

مقدمه ی بوی نوروز

ایرج بسطامی

55346

چهار مضراب برای تار

ایرج بسطامی

55345

تصنیف باده ی شبگیر

ایرج بسطامی

55344

تصنیف اصفهان

ایرج بسطامی

43544

آواز چهارگاه و فرود

ایرج بسطامی

43543

تصنیف شباهنگام

ایرج بسطامی

43542

تصنیف حریر مهتاب

ایرج بسطامی

43541

تصنیف شباهنگام

ایرج بسطامی

43458

تصنیف حریر مهتاب

ایرج بسطامی

38982

چهارمضراب ظهور (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38981

چهارمضراب ظهور (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38980

چهارمضراب ظهور (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38977

پیش درآمد چهارگاه(3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38976

پیش درآمد چهارگاه(2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38975

پیش درآمد چهارگاه(1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38974

تصنیف دلداده (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38973

تصنیف دلداده (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38972

تصنیف دلداده (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38971

تکنوازی بربط

زنده یاد ایرج بسطامی

38970

چهارمضراب سلوک (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38969

چهارمضراب سلوک (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38968

چهارمضراب سلوک (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38967

ساز و آواز (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38966

ساز و آواز (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38965

ساز و آواز (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38964

قطعه ده ضربی اوج (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38963

قطعه ده ضربی اوج (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38962

تصنیف ناله شب (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38961

تصنیف ناله شب (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38960

تصنیف ناله شب (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38959

تصنیف نصیحت یار (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38958

تصنیف نصیحت یار (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38957

تصنیف نصیحت یار (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

38956

آواز و ارکستر (3)

زنده یاد ایرج بسطامی

38955

آواز و ارکستر (2)

زنده یاد ایرج بسطامی

38954

آواز و ارکستر (1)

زنده یاد ایرج بسطامی

34596

تکنوازی قره نی

ایرج بسطامی

34595

جامه دران

ایرج بسطامی

32984

گریه کن

ایرج بسطامی

32969

چه دلها

ایرج بسطامی

32968

رشته مهر

ایرج بسطامی

32967

تصنیف هستی من

ایرج بسطامی

32965

شباهنگام

ایرج بسطامی

32964

حریر مهتاب

ایرج بسطامی

32963

نوشانوش

ایرج بسطامی

32962

گلپونه ها

ایرج بسطامی

32961

رقص آشفته

ایرج بسطامی

32960

همه دردم

ایرج بسطامی

32894

سلسله موی دوست

ایرج بسطامی

31841

موسم گل

ایرج بسطامی

 

ــــــــــــــــــــــــــ--ـــــــــــــــــــــــــدانلوددرخواستیــــــــــــــــــــــــــــ--ــــــــــــــــــــــــ

Download Mp3 320

Download Mp3 128

مطالب خواندنی
دیدگاه کاربران

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾