پیشواز من

, کد پیشواز غلامحسین بنان همراه اول کامل 1398

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

, کد پیشواز غلامحسین بنان همراه اول کامل 1398


,    کد پیشواز غلامحسین بنان همراه اول
,    کد آهنگ پیشواز همراه اول بنان الهه ناز
,    کد آوای انتظار همراه اول تا بهار دلنشین
,    کد پیشواز همراه اول اهنگ بی کلام الهه ناز
,    پیشواز تا بهار دلنشین همراه اول
,    کد آوای انتظار همراه اول ای ایران ای مرز پرگهر
,    اهنگ پیشواز دلنشین همراه اول
,    کد پیشواز همراه اول شاهین بنان
,    اهنگ پیشواز الهه ناز استاد بنان
,    Kod pishvaz gholam
,   

78767     به عشق یار 1     غلامحسین بنان
78766     به عشق یار     غلامحسین بنان
78765     اتشین لاله 1     غلامحسین بنان
78764     اتشین لاله     غلامحسین بنان
77985     خوشه چین-استادبنان     غلامحسین بنان
61002     تصنیف باد نوبهاری     غلامحسین بنان
61001     تصنیف دل سوخته     غلامحسین بنان
61000     تصنیف چشم فنانش     غلامحسین بنان
60999     دستگاه همایون دو     غلامحسین بنان
60998     دستگاه همایون یک     غلامحسین بنان
60997     دستگاه همایون     غلامحسین بنان
60996     تصنیف ای آتشین لاله     غلامحسین بنان
60995     دیشب     غلامحسین بنان
60994     تصنیف ساقی بیا     غلامحسین بنان
60993     آواز افشاری سه     غلامحسین بنان
60992     آوازدر دستگاه نوا دو     غلامحسین بنان
60991     آواز در دستگاه نوا     غلامحسین بنان
60990     تصنیف خریدار تو     غلامحسین بنان
60989     تصنیف هستی چه بود     غلامحسین بنان
60988     دستگاه ماهور سه     غلامحسین بنان
60987     دستگاه ماهور دو     غلامحسین بنان
60986     دستگاه ماهور یک     غلامحسین بنان
60985     تصنیف از یاد رفته     غلامحسین بنان
60984     تصنیف گل صحرایی     غلامحسین بنان
60983     تصنیف گوشه نشین     غلامحسین بنان
60982     تصنیف جهان گذران     غلامحسین بنان
60981     دستگاه ماهور چهار     غلامحسین بنان
60980     دستگاه ماهور سه     غلامحسین بنان
60979     دستگاه ماهور دو     غلامحسین بنان
60978     دستگاه ماهور یک     غلامحسین بنان
60977     تصنیف امید دل     غلامحسین بنان
60976     دستگاه شور     غلامحسین بنان
60975     تصنیف بیاد شیراز     غلامحسین بنان
60974     شور،تاجبخش و وزیری     غلامحسین بنان
60973     دستگاه شور، تار فروغ     غلامحسین بنان
60972     دستگاه شور،تار شهناز     غلامحسین بنان
60971     دستگاه شور و ورزنده     غلامحسین بنان
60970     مرکب خوانی     غلامحسین بنان
60969     تصنیف آرزوی دل     غلامحسین بنان
60968     تصنیف شب دو     غلامحسین بنان
60967     دستگاه سه گاه     غلامحسین بنان
60966     سه گاه دو     غلامحسین بنان
60965     سه گاه     غلامحسین بنان
60964     اجرای خصوصی (2)     غلامحسین بنان
60963     سه گاه اجرای خصوصی     غلامحسین بنان
60962     مرکب خوانی سه     غلامحسین بنان
60961     تصنیف جام جم دو     غلامحسین بنان
60960     تصنیف جام جم     غلامحسین بنان
60959     تصنیف شب شادی     غلامحسین بنان
60958     دستگاه سه گاه چهار     غلامحسین بنان
60957     آواز حدی و پهلوی     غلامحسین بنان
60956     دستگاه سه گاه سه     غلامحسین بنان
60955     تصنیف صبرم عطا کن     غلامحسین بنان
60954     مرکب خوانی دو     غلامحسین بنان
60953     ضربی سه گاه     غلامحسین بنان
60952     دستگاه سه گاه     غلامحسین بنان
60951     مثنوی مخالف     غلامحسین بنان
60950     دستگاه سه گاه دو     غلامحسین بنان
60949     تصنیف عاشق     غلامحسین بنان
60948     دستگاه چهارگاه دو     غلامحسین بنان
60947     دور از رخ تابانش     غلامحسین بنان
60946     دستگاه چهارگاه     غلامحسین بنان
60945     تصنیف یار رمیده     غلامحسین بنان
60944     تصنیف آشنا سوز     غلامحسین بنان
60943     آواز شوشتری سه     غلامحسین بنان
60942     آواز شوشتری دو     غلامحسین بنان
60941     اجرای خصوصی     غلامحسین بنان
60940     آواز شوشتری     غلامحسین بنان
60939     تصنیف نوای نی     غلامحسین بنان
60938     مثنوی دشتی     غلامحسین بنان
60937     آواز دشتی پنج     غلامحسین بنان
60936     تصنیف مرغ حق     غلامحسین بنان
60935     آواز دشتی چهار     غلامحسین بنان
60934     آواز در دستگاه شور     غلامحسین بنان
60933     آواز دشتی سه     غلامحسین بنان
60932     آواز دشتی دو     غلامحسین بنان
60931     آواز دشتی     غلامحسین بنان
60930     آواز بیات ترک و تار     غلامحسین بنان
60929     بیات ترک     غلامحسین بنان
60928     آواز بیات ترک سه     غلامحسین بنان
60927     آواز بیات ترک دو     غلامحسین بنان
60926     آواز بیات ترک     غلامحسین بنان
60925     تصنیف تیر بلا     غلامحسین بنان
60924     تصنیف شب     غلامحسین بنان
60923     تصنیف رقص مستانه     غلامحسین بنان
60922     تصنیف بیا ای ساقی     غلامحسین بنان
60921     اجرای خصوصی سه     غلامحسین بنان
60920     اجرای خصوصی دو     غلامحسین بنان
60919     اجرای خصوصی     غلامحسین بنان
60918     اصفهان کلاسیک     غلامحسین بنان
60917     مرکب خوانی     غلامحسین بنان
60916     آواز بیات اصفهان     غلامحسین بنان
60915     آواز افشاری دو     غلامحسین بنان
60914     آواز افشاری     غلامحسین بنان
60913     تصنیف دور از وطن     غلامحسین بنان
60912     ابوعطا,پیانو محجوبی     غلامحسین بنان
60911     آواز ابوعطا دو     غلامحسین بنان
60910     ابوعطا     غلامحسین بنان
60909     تصنیف یاری     غلامحسین بنان
60908     آواز ابوعطا     غلامحسین بنان
53107     امروز مها     غلامحسین بنان
53106     نامه های گمشده بیکلام     غلامحسین بنان
53105     نامه های گمشده     غلامحسین بنان
53104     شب شادی     غلامحسین بنان
53103     ساز و آواز ویلن2     غلامحسین بنان
53102     تصنیف شرط ره     غلامحسین بنان
53101     تصنیف شب بیکلام     غلامحسین بنان
53100     تصنیف شب2     غلامحسین بنان
53099     ساز و آواز ویلن     غلامحسین بنان
53098     تصنیف شب     غلامحسین بنان

53097     آواز دشتی بیکلام2     غلامحسین بنان
53096     آواز دشتی بی کلام     غلامحسین بنان
53095     ساز و آواز پیانو2     غلامحسین بنان
53094     ساز و آواز پیانو     غلامحسین بنان
53093     بلبل مست3     غلامحسین بنان
53092     بلبل مست2     غلامحسین بنان
53091     بلبل مست     غلامحسین بنان
53068     باد نوبهاری     غلامحسین بنان
53067     دور از وطن2     غلامحسین بنان
53066     ساز و آواز لشکری     غلامحسین بنان
53065     دور از وطن     غلامحسین بنان
53064     نا امید     غلامحسین بنان
53063     از یاد نمیروی2     غلامحسین بنان
53062     ساز و آواز مفتاح     غلامحسین بنان
53061     از یاد نمی روی     غلامحسین بنان
53060     دلسوخته2     غلامحسین بنان
53059     ساز و آواز 6     غلامحسین بنان
53058     دلسوخته     غلامحسین بنان
53057     عاشق مشو2     غلامحسین بنان
53056     ساز و آواز5     غلامحسین بنان

53055     عاشق مشو     غلامحسین بنان
53054     قصه شب2     غلامحسین بنان
53053     ساز و آواز4     غلامحسین بنان
53052     قصه شب     غلامحسین بنان
53051     رنگ دشتی     غلامحسین بنان
53050     ساز و آواز3     غلامحسین بنان
53049     ساز و آواز2     غلامحسین بنان
53048     چشم آتشین     غلامحسین بنان
53047     آرزو2     غلامحسین بنان
53045     آرزو     غلامحسین بنان

53022     پیام عشق2     غلامحسین بنان
53021     ساز و آواز سرخوش     غلامحسین بنان
53020     پیام عشق     غلامحسین بنان
53019     آشنا سوز2     غلامحسین بنان
53018     ساز و آواز ویولن     غلامحسین بنان
53017     آشنا سوز     غلامحسین بنان
53016     آتش جاودان     غلامحسین بنان
53015     ساز و آواز تار     غلامحسین بنان
53014     مقدمه آواز افشاری     غلامحسین بنان
53013     جذبه ی ماه     غلامحسین بنان

53012     ساز و آواز اصفهان     غلامحسین بنان
53011     رویای هستی     غلامحسین بنان
34233     مستی عاشقان     استاد غلامحسین بنان
34232     آرزوی دل     استاد غلامحسین بنان
34231     جام جهان بین     استاد غلامحسین بنان
34230     لاله خونین     استاد غلامحسین بنان
34229     آه سحر     استاد غلامحسین بنان
34228     وعده وصال     استاد غلامحسین بنان
34227     شب جوانی     استاد غلامحسین بنان
34226     خوشه چین     استاد غلامحسین بنان

34224     وصال دل     استاد غلامحسین بنان
34223     بیا ای ساقی     استاد غلامحسین بنان
33007     خاموش     غلامحسین بنان
33006     مستانه     غلامحسین بنان
31840     نغمه نوروزی     استاد غلامحسین بنان


ــــــــــــــــــــــــــ--ـــــــــــــــــــــــــدانلوددرخواستیــــــــــــــــــــــــــــ--ــــــــــــــــــــــــ

Download Mp3 320

Download Mp3 128

مطالب خواندنی
دیدگاه کاربران

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾