پیشواز من

, کد پیشواز شجریان

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

, کد پیشواز شجریان


,    کد پیشواز شجریان
,    کد آهنگ پیشواز رندان مست شجریان
,    آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان
,    آهنگ پیشواز شجریان ایرانسل
,    اهنگ پیشواز همراه اول شجریان با پخش انلاین
,    کد آهنگ پیشواز ایرانسل رندان مست شجریان
,    پیشواز همراه اول بهار دلکش شجریان
,    آهنگ پیشواز همراه اول شجریان مرغ سحر
,    کد اهنگ پیشواز مستان سلامت میکنند
,   

90180 تصنیف جان جهان   پخش
90179 تصنیف ساقی   پخش
90178 کمانچه و آواز   پخش
90177 نی و آواز   پخش
90176 تصنیف دل مجنون   پخش
90175 تار و آواز 1   پخش
90174 تار و آواز   پخش
90173 چهارمضراب دل انگیز   پخش
90172 سنتور و آواز   پخش
90171 تکنوازی سنتور   پخش
90170 افشاری گل نوش   پخش
33571 چون تو جانان منی (3) پخش
33570 چون تو جانان منی (2) پخش
33569 چون تو جانان منی (1) پخش
33568 بی تو به سر نمی شود (3) پخش
33567 بی تو به سر نمی شود (2) پخش
33566 بی تو به سر نمی شود (1) پخش
33565 بی همگان به سر شود (2) پخش
33564 بی همگان به سر شود (1) پخش
33563 با من صنما (2) پخش
33562 با من صنما (1) پخش
45838 آه باران (4) پخش
45837 آه باران (3) پخش
45836 آه باران (2) پخش
45835 آه باران (1) پخش
34687 ملکا پخش
34000 ربنا پخش
33641 جان جهان (بی کلام 2) پخش
33640 جان جهان (بی کلام 1) پخش
33639 جان جهان (2) پخش
33638 جان جهان (1) پخش
45848 نوای نی (2) پخش
45847 نوای نی (1) پخش
45846 مقدمه دشتی (2) پخش
45845 مقدمه دشتی (1) پخش
45844 دیدی ای مه (4) پخش
45843 دیدی ای مه (3) پخش
45842 دیدی ای مه (2) پخش
45841 دیدی ای مه (1) پخش
45840 چهارمضراب عشاق (2) پخش
45839 چهارمضراب عشاق (1) پخش
45858 سازو آواز (4) پخش
45857 سازو آواز (3) پخش
45856 ساز و آواز باران (4) پخش
45855 ساز و آواز باران (3) پخش
45854 ساز و آواز باران (2) پخش
45853 ساز و آواز باران (1) پخش
45852 ساز و آواز (2) پخش
45851 ساز و آواز (1) پخش
45850 نوای نی (4) پخش
45849 نوای نی (3) پخش
45868 چهارمضراب جامه داران (1) پخش
45867 مضراب عراق (2) پخش
45866 مضراب عراق (1) پخش
45865 ساز وآواز عراق (4) پخش
45864 ساز وآواز عراق (3) پخش
45863 ساز وآواز عراق (2) پخش
45862 ساز وآواز عراق (1) پخش
45861 ساز و آواز (3) پخش
45860 ساز و آواز (2) پخش
45859 ساز و آواز (1) پخش
45878 ساز و آواز (3) پخش
45877 ساز و آواز (2) پخش
45876 ساز و آواز (1) پخش
45875 پیش درآمد افشاری (3) پخش
45874 پیش درآمد افشاری (2) پخش
45873 پیش درآمد افشاری (1) پخش
45872 جامه داران (2) پخش
45871 جامه داران (1) پخش
45870 چهارمضراب جامه داران (3) پخش
45869 چهارمضراب جامه داران (2) پخش
45888 تصنیف از کفم رها (1) پخش
45887   پخش
45886 تصنیف آرام جان (3) پخش
45885 تصنیف آرام جان (2) پخش
45884 تصنیف آرام جان (1) پخش
45883 تکنوازی سه تار (2) پخش
45882 تکنوازی سه تار (1) پخش
45881 سازو آواز قفقاز (3) پخش
45880 سازو آواز قفقاز (2) پخش
45879 سازو آواز قفقاز (1) پخش
45898 تصنیف تند تند (3) پخش
45897 تصنیف تند تند (2) پخش
45896 تصنیف تند تند (1) پخش
45895 تصنیف نه قدرت (3) پخش
45894 تصنیف نه قدرت (2) پخش
45893 تصنیف نه قدرت (1) پخش
45892 تصنیف دوش دوش (2) پخش
45891 تصنیف دوش دوش (1) پخش
45890 تصنیف از کفم رها (3) پخش
45889 تصنیف از کفم رها (2) پخش
45937 ادامه سازوآواز (2) پخش
45936 ادامه سازوآواز (1) پخش
45935 قطعه سوزوگداز (3) پخش
45934 قطعه سوزوگداز (2) پخش
45933 قطعه سوزوگداز (1) پخش
45932 سازوآواز (3) پخش
45931 سازوآواز (2) پخش
45930 سازوآواز (1) پخش
45929 مقدمه (2) پخش
45928 مقدمه (1) پخش
45947 سازو اواز همایون (2) پخش
45946 سازو اواز همایون (1) پخش
45945 چهارمضراب بیداد پخش
45944 پیش درآمد همایون (3) پخش
45943 پیش درآمد همایون (2) پخش
45942 پیش درآمد همایون (1) پخش
45941 تصنیف یادباد (3) پخش
45940 تصنیف یادباد (2) پخش
45939 تصنیف یادباد (1) پخش
45938 ادامه سازوآواز (3) پخش
45957 قطعه نستاری (1) پخش
45956 تصنیف هلاک من (2) پخش
45955 تصنیف هلاک من (1) پخش
45954 سازو آواز قرچه (2) پخش
45953 سازو آواز قرچه (1) پخش
45952 ادامه سازوآواز پخش
45951 چهارمضراب عشاق پخش
45950 ادامه آواز بیداد (2) پخش
45949 ادامه آواز بیداد (1) پخش
45948 چهارمضراب بیداد پخش
45967 ساز وآواز نوا (1) پخش
45966 بداهه نوازی در نوا (2) پخش
45965 بداهه نوازی در نوا (1) پخش
45964 تکنوازی در نوا (3) پخش
45963 تکنوازی در نوا (2) پخش
45962 تکنوازی در نوا (1) پخش
45961 نستاری (2) پخش
45960 نستاری (1) پخش
45959 قطعه نستاری (3) پخش
45958 قطعه نستاری (2) پخش
45977 قطعه ضربی (2) پخش
45976 قطعه ضربی (1) پخش
45975 آواز بیات راجه (2) پخش
45974 آواز بیات راجه (1) پخش
45973 آوازوفرود به نوا (3) پخش
45972 آوازوفرود به نوا (2) پخش
45971 آوازوفرود به نوا (1) پخش
45970 ساز وآواز نوا (4) پخش
45969 ساز وآواز نوا (3) پخش
45968 ساز وآواز نوا (2) پخش
45987 سازوآواز مجلسی (3) پخش
45986 سازوآواز مجلسی (2) پخش
45985 سازوآواز مجلسی (1) پخش
45984 سازوآواز نهیب (3) پخش
45983 سازوآواز نهیب (2) پخش
45982 سازوآواز نهیب (1) پخش
45981 سازوآواز نهفت (3) پخش
45980 سازوآواز نهفت (2) پخش
45979 سازوآواز نهفت (1) پخش
45978 قطعه ضربی (3) پخش
45997 پیش درآمد راست (4) پخش
45996 پیش درآمد راست (3) پخش
45995 پیش درآمد راست (2) پخش
45994 پیش درآمد راست (1) پخش
45993 ما را همه شب (2) پخش
45992 ما را همه شب (1) پخش
45991 چهره به چهره (4) پخش
45990 چهره به چهره (3) پخش
45989 چهره به چهره (2) پخش
45988 چهره به چهره (1) پخش
46007 سازو آواز نغمه (3) پخش
46006 سازو آواز نغمه (2) پخش
46005 سازو آواز نغمه (1) پخش
46004 ساز وآواز پروانه (3) پخش
46003 ساز وآواز پروانه (2) پخش
46002 ساز وآواز پروانه (1) پخش
46001 چهارمضراب راست (4) پخش
46000 چهارمضراب راست (3) پخش
45999 چهارمضراب راست (2) پخش
45998 چهارمضراب راست (1) پخش
46017 قطعه ضربی تار (2) پخش
46016 قطعه ضربی تار (1) پخش
46015 چهارمضراب (2) پخش
46014 چهارمضراب (1) پخش
46013 آوازوچهارمضراب (3) پخش
46012 آوازوچهارمضراب (2) پخش
46011 آوازوچهارمضراب (1) پخش
46010 تصنیف قدیمی نوا (3) پخش
46009 تصنیف قدیمی نوا (2) پخش
46008 تصنیف قدیمی نوا (1) پخش
46027 امید عشق (1) پخش
46026 تصنیف دلشدگان (3) پخش
46025 تصنیف دلشدگان (2) پخش
46024 تصنیف دلشدگان (1) پخش
46023 دلشدگان پخش
46022 نغمه اصفهان (3) پخش
46021 نغمه اصفهان (2) پخش
46020 نغمه اصفهان (1) پخش
46019 ساز و آواز بیات (2) پخش
46018 ساز و آواز بیات (1) پخش
46037 تصنیف امید عشق (3) پخش
46036 تصنیف امید عشق (2) پخش
46035 تصنیف امید عشق (1) پخش
46034 پاسبان حرم دل (3) پخش
46033 پاسبان حرم دل (2) پخش
46032 پاسبان حرم دل (1) پخش
46031 خاطره پخش
46030 رویای تنبک پخش
46029 امید عشق (3) پخش
46028 امید عشق (2) پخش
46047 تارو پود (3) پخش
46046 تارو پود (2) پخش
46045 تارو پود (1) پخش
46044 بازگشت (2) پخش
46043 بازگشت (1) پخش
46042 غلام چشم (3) پخش
46041 غلام چشم (2) پخش
46040 غلام چشم (1) پخش
46039 عروج (2) پخش
46038 عروج (1) پخش
46057 گلچهره (3) پخش
46056 گلچهره (2) پخش
46055 گلچهره (1) پخش
46054 مارش عزا (3) پخش
46053 مارش عزا (2) پخش
46052 مارش عزا (1) پخش
46051 وداع پخش
46050 همدلی پخش
46049 مرثیه (2) پخش
46048 مرثیه (1)
46067 ضیافت (3) پخش
46066 ضیافت (2) پخش
46065 ضیافت (1) پخش
46064 عروسی پخش
46063 خیال پخش
46062 تارو پود پخش
46061 گلچهره (دلشدگان) پخش
46060 مرثیه و دعا (3) پخش
46059 مرثیه و دعا (2) پخش
46058 مرثیه و دعا (1)
46077 ساز و آواز همایون (3) پخش
46076 ساز و آواز همایون (2) پخش
46075 ساز و آواز همایون (1) پخش
46074 تکنوازی سنتور (4) پخش
46073 تکنوازی سنتور (3) پخش
46072 تکنوازی سنتور (2) پخش
46071 تکنوازی سنتور (1) پخش
46070 پیمانه عشق (3) پخش
46069 پیمانه عشق (2) پخش
46068 پیمانه عشق (1)
46087 ادامه آواز رهاب (2) پخش
46086 ادامه آواز رهاب (1) پخش
46085 ادامه آواز قرایی (3) پخش
46084 ادامه آواز قرایی (2) پخش
46083 ادامه آواز قرایی (1) پخش
46082 ادامه آواز حصار (2) پخش
46081 ادامه آواز حصار (1) پخش
46080 ادامه آواز چکاوک (3) پخش
46079 ادامه آواز چکاوک (2) پخش
46078 ادامه آواز چکاوک (1)
46097 آوازمثنوی همایون (4) پخش
46096 آوازمثنوی همایون (3) پخش
46095 آوازمثنوی همایون (2) پخش
46094 آوازمثنوی همایون (1) پخش
46093 آوازدیلمان همایون(3) پخش
46092 آوازدیلمان همایون(2) پخش
46091 آوازدیلمان همایون(1) پخش
46090 ادامه آوازبختیاری(3) پخش
46089 ادامه آوازبختیاری(2) پخش
46088 ادامه آوازبختیاری(1)
46137 سلمک پخش
46136 درآمد شور (2) پخش
46135 درآمد شور (1) پخش
46134 سازوآواز (3) پخش
46133 سازوآواز (2) پخش
46132 سازوآواز (1) پخش
46131 قطعه ضربی (2) پخش
46130 قطعه ضربی (1) پخش
46129 سلو تار (2) پخش
46128 سلو تار (1)
46147 چهارمضراب ابوعطا (2) پخش
46146 چهارمضراب ابوعطا (1) پخش
46145 چهار مضراب (3) پخش
46144 چهار مضراب (2) پخش
46143 چهار مضراب (1) پخش
46142 قرچه و سلمک (2) پخش
46141 قرچه و سلمک (1) پخش
46140 ادامه سازوآواز (3) پخش
46139 ادامه سازوآواز (2) پخش
46138 ادامه سازوآواز (1)
46157 بگذار تا بگرییم (2) پخش
46156 بگذار تا بگرییم (1) پخش
46155 آواز شور (2) پخش
46154 آواز شور (1) پخش
46153 آواز شور ابوعطا (3) پخش
46152 آواز شور ابوعطا (2) پخش
46151 آواز شور ابوعطا (1) پخش
46150 ضربی ای ساربان (3) پخش
46149 ضربی ای ساربان (2) پخش
46148 ضربی ای ساربان (1)
46167 آواز و تار (1) پخش
46166 قطعه ضربی راست (3) پخش
46165 قطعه ضربی راست (2) پخش
46164 قطعه ضربی راست (1) پخش
46163 تکنوازی تار (3) پخش
46162 تکنوازی تار (2) پخش
46161 تکنوازی تار (1) پخش
46160 راست پنجگاه (2) پخش
46159 راست پنجگاه (1) پخش
46158 بگذار تا بگرییم (3)
46177 چهارمضراب (2) پخش
46176 چهارمضراب (1) پخش
46175 ادامه آواز (3) پخش
46174 ادامه آواز (2) پخش
46173 ادامه آواز (1) پخش
46172 چهارمضراب ترک پخش
46171 تار (2) پخش
46170 تار (1) پخش
46169 آواز و تار (3) پخش
46168 آواز و تار (2)
46187 سازوآواز (2) پخش
46186 سازوآواز (1) پخش
46185 لیلی ومجنون فرود (3) پخش
46184 لیلی ومجنون فرود (2) پخش
46183 لیلی ومجنون فرود (1) پخش
46182 تصنیف بت چین (3) پخش
46181 تصنیف بت چین (2) پخش
46180 تصنیف بت چین (1) پخش
46179 ادامه ساز و آواز (2) پخش
46178 ادامه ساز و آواز (1)
46197 قطعه دیدار (2) پخش
46196 قطعه دیدار (1) پخش
46195 ادامه ساز وآواز (3) پخش
46194 ادامه ساز وآواز (2) پخش
46193 ادامه ساز وآواز (1) پخش
46192 چهارمضراب بیداد (2) پخش
46191 چهارمضراب بیداد (1) پخش
46190 برگرفته از ردیف (2) پخش
46189 برگرفته از ردیف (1) پخش
46188 سازوآواز (3)
46207 باد صبا (1) پخش
46206 تصنیف بادصبا (3) پخش
46205 تصنیف بادصبا (2) پخش
46204 تصنیف بادصبا (1) پخش
46203 سازو آواز رندان (2) پخش
46202 سازو آواز رندان (1) پخش
46201 آواز (3) پخش
46200 آواز (2) پخش
46199 آواز (1) پخش
46198 قطعه دیدار (3)
46217 رندان مست (2) پخش
46216 رندان مست (1) پخش
46215 تصنیف رندان مست (2) پخش
46214 تصنیف رندان مست (1) پخش
46213 چشم یاری (2) پخش
46212 چشم یاری (1) پخش
46211 تصنیف چشم یاری (3) پخش
46210 تصنیف چشم یاری (2) پخش
46209 تصنیف چشم یاری (1) پخش
46208 باد صبا (2)
46227 تار و کمانچه (2) پخش
46226 تار و کمانچه (1) پخش
46225 درآمد دشتی (4) پخش
46224 درآمد دشتی (3) پخش
46223 درآمد دشتی (2) پخش
46222 درآمد دشتی (1) پخش
46221 پیش درآمد دشتی (3) پخش
46220 پیش درآمد دشتی (2) پخش
46219 پیش درآمد دشتی (1) پخش
46218 زنگ شتر
46237 مرا رها کن (3) پخش
46236 مرا رها کن (2) پخش
46235 مرا رها کن (1) پخش
46234 آواز دشتی (4) پخش
46233 آواز دشتی (3) پخش
46232 آواز دشتی (2) پخش
46231 آواز دشتی (1) پخش
46230 سازوآواز دشتی (3) پخش
46229 سازوآواز دشتی (2) پخش
46228 سازوآواز دشتی (1)
46247 خسرو شیرین (1) پخش
46246 آوازخسروشیرین (3) پخش
46245 آوازخسروشیرین (2) پخش
46244 آوازخسروشیرین (1) پخش
46243 تار (3) پخش
46242 تار (2) پخش
46241 تار (1) پخش
46240 تصنیف مرارهاکن (3) پخش
46239 تصنیف مرارهاکن (2) پخش
46238 تصنیف مرارهاکن (1)
46257 تصنیف سازخاموش (2) پخش
46256 تصنیف سازخاموش (1) پخش
46255 آواز دشتستانی (2) پخش
46254 آواز دشتستانی (1) پخش
46253 سازوآوازدشتستانی (3) پخش
46252 سازوآوازدشتستانی (2) پخش
46251 سازوآوازدشتستانی (1) پخش
46250 خسرو شیرین (4) پخش
46249 خسرو شیرین (3) پخش
46248 خسرو شیرین (2)
46299 سازوآواز قرچه (3) پخش
46298 سازوآواز قرچه (2) پخش
46297 سازوآواز قرچه (1) پخش
46296 سازوآواز (3) پخش
46295 سازوآواز (2) پخش
46294 سازوآواز (1) پخش
46261 ساز خاموش (3) پخش
46260 ساز خاموش (2) پخش
46259 ساز خاموش (1) پخش
46258 تصنیف سازخاموش (3)
46309 پیش درآمد (3) پخش
46308 پیش درآمد (2) پخش
46307 پیش درآمد (1) پخش
46306 رنگ شهرآشوب (2) پخش
46305 رنگ شهرآشوب (1) پخش
46304 تصنیف زدست محبوب (4) پخش
46303 تصنیف زدست محبوب (3) پخش
46302 تصنیف زدست محبوب (2) پخش
46301 تصنیف زدست محبوب (1) پخش
46300 سازوآواز قرچه (4)
46319 ادامه سازوآواز (1) پخش
46318 درآمد ماهور (3) پخش
46317 درآمد ماهور (2) پخش
46316 درآمد ماهور (1) پخش
46315 سازو آوازکرشمه (3) پخش
46314 سازو آوازکرشمه (2) پخش
46313 سازو آوازکرشمه (1) پخش
46312 چهارمضراب ماهور (2) پخش
46311 چهارمضراب ماهور (1) پخش
46310 سلو تار
46329 شب وصل (2) پخش
46328 شب وصل (1) پخش
46327 تصنیف شب وصل (3) پخش
46326 تصنیف شب وصل (2) پخش
46325 تصنیف شب وصل (1) پخش
46324 دادوفرودبه ماهور (3) پخش
46323 دادوفرودبه ماهور (2) پخش
46322 دادوفرودبه ماهور (1) پخش
46321 ادامه سازوآواز (3) پخش
46320 ادامه سازوآواز (2)
60254 درآمد پخش
46338 شنیدم ماهی (3) پخش
46337 شنیدم ماهی (2) پخش
46336 شنیدم ماهی (1) پخش
46335 هرلحظه در برم (4) پخش
46334 هرلحظه در برم (3) پخش
46333 هرلحظه در برم (2) پخش
46332 هرلحظه در برم (1) پخش
46331 چهارمضراب دلکش (2) پخش
46330 چهارمضراب دلکش (1)
70943 قطعه رود-1 پخش
70942 سرگشته پخش
70941 دیده بیخواب پخش
70940 درخیال-1 پخش
70939 چهار مضراب شکسته-1 پخش
60856 تصنیف دود عود پخش
60258 تصنیف دود عود پخش
60257 ساز و آواز 2 پخش
60256 قطعه برای سنتور پخش
60255 ساز و آواز 1

 

https://avaliha.ir/mohammadreza-shajarian-merry-songs-hamrah-aval/

ــــــــــــــــــــــــــ--ـــــــــــــــــــــــــدانلوددرخواستیــــــــــــــــــــــــــــ--ــــــــــــــــــــــــ

Download Mp3 320

Download Mp3 128

مطالب خواندنی
دیدگاه کاربران

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾