پیشواز من

kod pishvaz hamrah aval

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

کد آهنگ پیشواز همراه اول آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی

X کد آهنگ پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی ایرانسل X کد پیشواز X کد آوای انتظار آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز جدید آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد آهنگ پیشواز ایرانسل آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد آهنگ پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد پیشواز جدید - آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد آهنگ پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی جدید X کد آوای انتظار آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز همراه اول آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی X کد آهنگ پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی همراه اول X کد آهنگ پیشواز آمده‌ ام آمدم ای شاه استاد کریمخانی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Irancell

کد آهنگ پیشواز همراه اول تا کی۲ سیوان گاگلی

X کد آهنگ پیشواز تا کی سیوان گاگلی X کد آهنگ پیشواز تا کی سیوان گاگلی همراه اول X کد پیشواز تا کی سیوان گاگلی X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز تا کی سیوان گاگلی ایرانسل X کد آهنگ پیشواز تا کی سیوان گاگلی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز تا کی سیوان گاگلی جدید X کد آوای انتظار تا کی سیوان گاگلی X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز همراه اول تا کی سیوان گاگلی X کد آهنگ پیشواز جدید تا کی سیوان گاگلی X کد آهنگ پیشواز ایرانسل تا کی سیوان گاگلی X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - تا کی سیوان گاگلی X کد آوای انتظار تا کی سیوان گاگلی پخش انلاین X Kod Pishvaz Irancell

کد آهنگ پیشواز همراه اول آزاد جواهری دلم تنگه۲

X کد آهنگ پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه پخش انلاین X کد آوای انتظار آزاد جواهری دلم تنگه پخش انلاین X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز ایرانسل آزاد جواهری دلم تنگه X کد پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه X کد پیشواز جدید - آزاد جواهری دلم تنگه X کد آهنگ پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه X کد آهنگ پیشواز جدید آزاد جواهری دلم تنگه X کد آهنگ پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه ایرانسل X کد آهنگ پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه جدید X کد آوای انتظار آزاد جواهری دلم تنگه X کد آهنگ پیشواز آزاد جواهری دلم تنگه همراه اول X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز همراه اول آزاد جواهری دلم تنگه X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Irancell

کد آوای انتظار عاشقت شدم فرزاد فرزین

X کد پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین پخش انلاین X کد آوای انتظار عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد پیشواز همراه اول X کد آوای انتظار عاشقت شدم فرزاد فرزین پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز جدید عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد پیشواز جدید - عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین ایرانسل X کد آهنگ پیشواز ایرانسل عاشقت شدم فرزاد فرزین X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز عاشقت شدم فرزاد فرزین جدید X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Irancell

کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری همراه اول

X کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی بالا رحیم شهریاری X کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری همراه اول X کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری X کد آهنگ پیشواز جدید علی بالا رحیم شهریاری X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری ایرانسل X کد آهنگ پیشواز همراه اول علی بالا رحیم شهریاری X کد پیشواز جدید - علی بالا رحیم شهریاری X کد آهنگ پیشواز علی بالا رحیم شهریاری جدید X کد آوای انتظار علی بالا رحیم شهریاری X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد پیشواز علی بالا رحیم شهریاری X کد آوای انتظار علی بالا رحیم شهریاری پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Irancell

Xکد آوای انتظار دورت بگردم محمدحسین شفیعی

X کد آوای انتظار دورت بگردم محمدحسین شفیعی پخش انلاین X کد پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد آهنگ پیشواز ایرانسل دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد آهنگ پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی جدید X کد پیشواز جدید - دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد آوای انتظار دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد آهنگ پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی پخش انلاین X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی همراه اول X کد آهنگ پیشواز جدید دورت بگردم محمدحسین شفیعی X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز دورت بگردم محمدحسین شفیعی ایرانسل X Kod Pishvaz Irancell

کد آهنگ پیشواز همراه اول تو چه باشی فرزاد فرزین

X کد آهنگ پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین ایرانسل X کد پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز جدید تو چه باشی فرزاد فرزین X کد آوای انتظار تو چه باشی فرزاد فرزین پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین جدید X کد آوای انتظار تو چه باشی فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز ایرانسل تو چه باشی فرزاد فرزین X کد آهنگ پیشواز تو چه باشی فرزاد فرزین همراه اول X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز همراه اول تو چه باشی فرزاد فرزین X کد پیشواز جدید - تو چه باشی فرزاد فرزین X Kod Pishvaz Irancell

کد آوای انتظار میثم ابراهیمی توهم

X کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی توهم جدید X کد آوای انتظار میثم ابراهیمی توهم پخش انلاین X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی توهم پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی توهم X کد آهنگ پیشواز ایرانسل میثم ابراهیمی توهم X کد پیشواز جدید - میثم ابراهیمی توهم X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی توهم X کد پیشواز میثم ابراهیمی توهم X کد آوای انتظار میثم ابراهیمی توهم X کد پیشواز ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی توهم همراه اول X کد آهنگ پیشواز جدید میثم ابراهیمی توهم X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی توهم ایرانسل X Kod Pishvaz Irancell

کد پیشواز آهنگ جدید رایتل محسن یگانه دریابم

Kod Pishvaz Irancell,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل محسن یگانه دریابم ,کد پیشواز ,کد پیشواز,کد پیشواز جدید - رایتل محسن یگانه دریابم ,کد آهنگ  پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم جدید,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم,کد پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم ,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم همراه اول,کد آوای انتظار رایتل محسن یگانه دریابم ,کد آهنگ پیشواز جدید رایتل محسن یگانه دریابم,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم پخش انلاین,کد آوای انتظار رایتل محسن یگانه دریابم پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل محسن یگانه دریابم ,کد پیشواز همراه اول,کد پیشواز ایرانسل,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه دریابم ایرانسل,

کد پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش

Kod Pishvaz Irancell,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل آرون افشار جانم باش ,کد آوای انتظار رایتل آرون افشار جانم باش پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش,کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل آرون افشار جانم باش ,کد پیشواز,کد آهنگ پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز,کد پیشواز همراه اول,کد آهنگ  پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش جدید,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز جدید رایتل آرون افشار جانم باش,کد پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش ,کد آهنگ پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش همراه اول,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز رایتل آرون افشار جانم باش ایرانسل,کد پیشواز جدید - رایتل آرون افشار جانم باش ,کد آوای انتظار رایتل آرون افشار جانم باش ,

کد پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن

X Kod Pishvaz Irancell X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد آهنگ پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد آوای انتظار رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد آهنگ پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن جدید X کد آهنگ پیشواز جدید رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X کد پیشواز همراه اول X کد آوای انتظار رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن پخش انلاین X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن ایرانسل X کد آهنگ پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن همراه اول X کد آهنگ پیشواز رایتل شهاب مظفری دلبریتو کمترش کن X Kod Pishvaz Hamrah Aval

کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم

X Kod Pishvaz Irancell X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم جدید X کد پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آوای انتظار رایتل بهنام بانی چی بگم پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم ایرانسل X کد پیشواز همراه اول X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز جدید رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آهنگ پیشواز رایتل بهنام بانی چی بگم همراه اول X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آوای انتظار رایتل بهنام بانی چی بگم X کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل بهنام بانی چی بگم

کد پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن

کد آوای انتظار رایتل محسن یگانه درکم کن ,Kod Pishvaz Irancell,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن ایرانسل,کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل محسن یگانه درکم کن ,کد پیشواز جدید - رایتل محسن یگانه درکم کن ,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن همراه اول,کد پیشواز ,کد پیشواز,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز جدید رایتل محسن یگانه درکم کن,کد آوای انتظار رایتل محسن یگانه درکم کن پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل محسن یگانه درکم کن ,کد پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن ,کد پیشواز همراه اول,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ  پیشواز رایتل محسن یگانه درکم کن جدید,

کد پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو

Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو همراه اول,کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل آخر شب مسعود صادقلو ,کد پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو ,کد پیشواز ,کد آوای انتظار رایتل آخر شب مسعود صادقلو ,کد پیشواز,کد پیشواز جدید - رایتل آخر شب مسعود صادقلو ,کد آهنگ  پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو جدید,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل آخر شب مسعود صادقلو ,کد آهنگ پیشواز رایتل آخر شب مسعود صادقلو ایرانسل,کد پیشواز همراه اول,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز جدید رایتل آخر شب مسعود صادقلو,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آوای انتظار رایتل آخر شب مسعود صادقلو پخش انلاین,

کد پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ

Kod Pishvaz Irancell,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ ,کد پیشواز ,کد پیشواز,کد آهنگ پیشواز جدید رایتل هوای تو از فرزاد فرخ ,کد پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ,کد آهنگ پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  پخش انلاین,کد پیشواز جدید - رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  همراه اول,کد آهنگ  پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  جدید,کد پیشواز همراه اول,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ایرانسل,کد آهنگ پیشواز ایرانسل رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ,کد آهنگ پیشواز همراه اول رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آوای انتظار رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  ,کد آوای انتظار رایتل هوای تو از فرزاد فرخ  پخش انلاین,

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ایوان بند مهرو

به تماشای تو یه عمره که عادت کردم عاشقی کردم و انگار عبادت کردم
خواب چشمای تورو دیدم و بیدارم شدم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده منو تو عشق تو دیوانه حسابم کرده
دوتا یار که صد بار از هم نمیرنجن عاشق شده ها عشقو که اینجور نمیسنجن
گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام
گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام

کد آوای انتظار ایوان بند مهرو پخش انلاین,کد پیشواز ,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد پیشواز همراه اول,کد آهنگ پیشواز همراه اول ایوان بند مهرو ,کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو ایرانسل,کد پیشواز ایوان بند مهرو ,کد پیشواز جدید - ایوان بند مهرو ,کد آهنگ پیشواز جدید ایوان بند مهرو,کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو پخش انلاین,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو,کد پیشواز,کد آهنگ  پیشواز ایوان بند مهرو جدید,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو همراه اول,کد آهنگ پیشواز ایرانسل ایوان بند مهرو ,کد آوای انتظار ایوان بند مهرو ,کد پیشواز  ,

کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها

X کد پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها ایرانسل X کد پیشواز جدید - فرزاد فرزین بی انتها X کد پیشواز همراه اول X کد پیشواز فرزاد فرزین بی انتها X کد آوای انتظار فرزاد فرزین بی انتها پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز جدید فرزاد فرزین بی انتها X کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول فرزاد فرزین بی انتها X کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز ایرانسل فرزاد فرزین بی انتها X کد آوای انتظار فرزاد فرزین بی انتها X کد آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بی انتها جدید X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز

متن آهنگ فرزاد فرزین با نام بی انتها

 

بمیرم من واسه عشق دوتامونو واسه تنهایی بی انتهامونو
کی باید جم کنه این قلب داغونو
تو رفتی و غمت یه شبه آبم کرد ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد
تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد
تو رفتی زندگی مون رفت یه عاشق زیر بارون رفت
دیدی آخر یکی مون رفت کجایی

کد آوای انتظار ایوان بند مهرو

X کد آوای انتظار ایوان بند مهرو پخش انلاین X کد پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول ایوان بند مهرو X کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو ایرانسل X کد پیشواز ایوان بند مهرو X کد پیشواز جدید - ایوان بند مهرو X کد آهنگ پیشواز جدید ایوان بند مهرو X کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو پخش انلاین X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو X کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو جدید X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز ایوان بند مهرو همراه اول X کد آهنگ پیشواز ایرانسل ایوان بند مهرو X کد آوای انتظار ایوان بند مهرو
به تماشای تو یه عمره که عادت کردم عاشقی کردم و انگار عبادت کردم
خواب چشمای تورو دیدم و بیدارم شدم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم شهلای تو بدجوری خرابم کرده منو تو عشق تو دیوانه حسابم کرده
دوتا یار که صد بار از هم نمیرنجن عاشق شده ها عشقو که اینجور نمیسنجن
گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام
گل اندام گل اندام ای یار گل اندام عجب دلبر مه رویی شدی جان گل اندام

کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی

من هنوز سر پام قولایی که بهت دادم هست سرجاش
همه بهم میگن مگه نیستی باهاش مگه میشه این روانیو دوسش نداشت
من هنوز این چشام برق میزنه تا میکنم نگاش
رفته ولی بازم خاطره هاش میکنه آره منو داغون براش
من که میدونم حالت با اون خوبه من که میدونم قلبت واسش میکوبه
از اولشم تو دو دره بودی اونی که فکرشو میکردم نه نبودی نامرد بودی

 

X کد پیشواز X کد آوای انتظار مهراد جم نامرد بودی پخش انلاین X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی X کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی همراه اول X کد پیشواز همراه اول X کد آوای انتظار مهراد جم نامرد بودی X کد آهنگ پیشواز همراه اول مهراد جم نامرد بودی X کد پیشواز مهراد جم نامرد بودی X کد پیشواز جدید - مهراد جم نامرد بودی X کد آهنگ پیشواز جدید مهراد جم نامرد بودی X کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی ایرانسل X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی پخش انلاین X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز مهراد جم نامرد بودی جدید X کد آهنگ پیشواز ایرانسل مهراد جم نامرد بودی

کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم

کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز همراه اول پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ,کد آهنگ پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم,کد آهنگ پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم همراه اول,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز جدید پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم,کد آهنگ پیشواز ایرانسل پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ,کد پیشواز همراه اول,کد آهنگ پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم پخش انلاین,کد پیشواز جدید - پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ  پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم جدید,کد پیشواز,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز,کد آوای انتظار پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ,کد پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ,کد آوای انتظار پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم ایرانسل,کد پیشواز  ,

کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق جدید

X کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق جدید X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آوای انتظار مظفری اتفاقا عشق X کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق همراه اول X کد پیشواز همراه اول X کد پیشواز مظفری اتفاقا عشق X کد پیشواز جدید - مظفری اتفاقا عشق X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز جدید مظفری اتفاقا عشق X کد آهنگ پیشواز همراه اول مظفری اتفاقا عشق X کد آهنگ پیشواز مظفری اتفاقا عشق ایرانسل X کد آهنگ پیشواز ایرانسل مظفری اتفاقا عشق X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز X کد آوای انتظار مظفری اتفاقا عشق پخش انلاین

کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن

X کد آوای انتظار چارتار گله کن پخش انلاین X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز ایرانسل چارتار گله کن X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن همراه اول X کد پیشواز همراه اول X کد پیشواز چارتار گله کن X کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن ایرانسل X کد پیشواز جدید - چارتار گله کن X کد آوای انتظار چارتار گله کن X کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن جدید X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز جدید چارتار گله کن X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز چارتار گله کن پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز همراه اول چارتار گله کن

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن
گله کن ای گل تا لاله فریبا گله کن

گله کن شِکوه ی جا مانده از آن سینه بران
گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن

روز و شبی میگذرد در دل تو در دل من
خاطره ای مانده و بس

از نگهت از تب من از آتش عاشق تن
خاطره ای مانده و بس

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن
گله کن ای گل تا لاله فریبا گله کن

کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق + شعر

آهای کولی عاشق درمیره جونم واسه چشمای نابت
آهای رویای قلبم میخوام بازم دوباره بیام دورت بگردم
بی زحمت یکم مراقب خودت باش نذار بریزه اشکات آخه خدایی حیفه چشمات
بی زحمت یکم مراقب خودت باش نذار بریزه اشکات آخه خدایی حیفه چشمات

X کد پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد پیشواز جدید - احمد سلو کولی عاشق X کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق جدید X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز ایرانسل احمد سلو کولی عاشق X کد آوای انتظار احمد سلو کولی عاشق پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق همراه اول X کد پیشواز احمد سلو کولی عاشق X کد آهنگ پیشواز همراه اول احمد سلو کولی عاشق X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق ایرانسل X کد آهنگ پیشواز احمد سلو کولی عاشق X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز جدید احمد سلو کولی عاشق X کد آوای انتظار احمد سلو کولی عاشق

کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده

متن آهنگ گرشا رضایی با نام دلم هوس کرده

 

X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز ایرانسل گرشا رضایی دلم هوس کرده X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز جدید گرشا رضایی دلم هوس کرده X کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده جدید X کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده پخش انلاین X کد پیشواز جدید - گرشا رضایی دلم هوس کرده X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده ایرانسل X کد آوای انتظار گرشا رضایی دلم هوس کرده X کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده X Kod Pishvaz Irancell X کد آوای انتظار گرشا رضایی دلم هوس کرده پخش انلاین X کد پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده X کد آهنگ پیشواز گرشا رضایی دلم هوس کرده همراه اول X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز همراه اول گرشا رضایی دلم هوس کرده

دوباره نم نم ریز بارون با خیالت میزنم من بیرون
باز خیابون بازم آهنگات تو صدام میکنی و میگم جون
آخه این اولین باره که دلم میگه آره دلم عاشقه ولی به روم نمیاره
نگاه کن دوباره بارون داره میباره
دلم هوس کرده با تو دریا رو همین الان پاشو چمدونو بردارو
نذار ببینن همه صورت ماهتو من که مجنونم تو بیا و لیلا شو
دلم هوس کرده با تو دریا رو همین الان پاشو چمدونو بردارو
نذار ببینن همه صورت ماهتو من که مجنونم تو بیا و لیلا شو

کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق + متن

X کد پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق ایرانسل X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز جدید علی زند وکیلی رفیق X کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق جدید X کد پیشواز ایرانسل X کد آوای انتظار علی زند وکیلی رفیق X کد پیشواز جدید - علی زند وکیلی رفیق X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق X کد پیشواز علی زند وکیلی رفیق X کد آهنگ پیشواز علی زند وکیلی رفیق همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول علی زند وکیلی رفیق X کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی رفیق X کد آوای انتظار علی زند وکیلی رفیق پخش انلاین

نمیشناسیم از بس که زخم خورده تنم نمیشناسیم اما منم سلام رفیق
سلامتی تو را فریاد میزند آن کس که زهر ریخته چشمش درون جام رفیق
میان شعله عشقی که نیست میسوزم شناسنامه یک عهد بی دوام رفیق
چو ابر غرش ما حکم بغض و باران است رسیده فصل گریه های ناتمام رفیق
دلم گرفته از این شهر شهر بی مرام رفیق از این جماعته در فکر انتقام رفیق
کجا این شب شب بی اعتبار گریه کنم به روی امنیت شانه کدام رفیق

کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین

هرچی نگاهم میکنی بیشتر میره دلم واست بجز تماشا کردنت مگه میخوام چیزی ازت
هرچی نگاهت میکنم به چشم من زیباتری از چشم تو لایق حتی حسادت کردنی
هرچی نگاهت میکنم مگه سیر میشم ازت آخه مرفین داره چشمات تو باید باشی فقط
کی شبیه تو میفهمه حال این دیوونه رو من با یه دنیا میجنگم پای تو باشه وسط

X کد پیشواز X کد آوای انتظار حمید عسکری مرفین پخش انلاین X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین همراه اول X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز جدید حمید عسکری مرفین X کد پیشواز حمید عسکری مرفین X کد آهنگ پیشواز ایرانسل حمید عسکری مرفین X کد آهنگ پیشواز همراه اول حمید عسکری مرفین X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین جدید X کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین ایرانسل X کد آهنگ پیشواز حمید عسکری مرفین X کد آوای انتظار حمید عسکری مرفین X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - حمید عسکری مرفین

کد اهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده

X کد آوای انتظار برف امد حجت اشرف زاده X کد آهنگ پیشواز جدید برف امد حجت اشرف زاده X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - برف امد حجت اشرف زاده X کد آهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده ایرانسل X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز همراه اول برف امد حجت اشرف زاده X کد پیشواز برف امد حجت اشرف زاده X کد آهنگ پیشواز ایرانسل برف امد حجت اشرف زاده X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده همراه اول X Kod Pishvaz Hamrah Aval X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز برف امد حجت اشرف زاده جدید X کد آوای انتظار برف امد حجت اشرف زاده پخش انلاین

کد پیشواز اهنگ برف مهدی جهانی

X کد آوای انتظار برف مهدی جهانی X کد آهنگ پیشواز برف مهدی جهانی جدید X کد آوای انتظار برف مهدی جهانی پخش انلاین X کد پیشواز برف مهدی جهانی X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز برف مهدی جهانی ایرانسل X کد پیشواز جدید - برف مهدی جهانی X کد آهنگ پیشواز همراه اول برف مهدی جهانی X کد آهنگ پیشواز برف مهدی جهانی همراه اول X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز برف مهدی جهانی X کد آهنگ پیشواز برف مهدی جهانی پخش انلاین X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز جدید برف مهدی جهانی X Kod Pishvaz Hamrah Aval X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز ایرانسل برف مهدی جهانی

کد اهنگ پیشواز روز برفی ایرانسل

X کد آهنگ پیشواز X کد آوای انتظار روز برفی مرتضی پاشایی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی جدید X کد آهنگ پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی همراه اول X کد پیشواز X کد پیشواز جدید - روز برفی مرتضی پاشایی X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی ایرانسل X کد آهنگ پیشواز ایرانسل روز برفی مرتضی پاشایی X کد پیشواز ایرانسل X کد آوای انتظار روز برفی مرتضی پاشایی X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز جدید روز برفی مرتضی پاشایی X کد پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی X کد آهنگ پیشواز همراه اول روز برفی مرتضی پاشایی X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی X کد آهنگ پیشواز روز برفی مرتضی پاشایی پخش انلاین

کد اهنگ پیشواز باران حکیمی / ایرانسل همراه اول

X کد پیشواز X کد آوای انتظار باران حکیمی پخش انلاین X کد آوای انتظار باران حکیمی X کد آهنگ پیشواز همراه اول باران حکیمی X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز باران حکیمی همراه اول X کد آهنگ پیشواز باران حکیمی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز جدید باران حکیمی X کد آهنگ پیشواز باران حکیمی ایرانسل X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز باران حکیمی X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز ایرانسل باران حکیمی X Kod Pishvaz Irancell X کد آهنگ پیشواز باران حکیمی جدید X کد پیشواز ایرانسل X کد پیشواز باران حکیمی X کد پیشواز جدید - باران حکیمی

کد اهنگ پیشواز غرور لعنتی از امیر علی

چه سخته دوری از تو و صدای تو

کنار خاطرات تو به جای تو

حراس رفتنت داره می کشه

تمام آرزومو تو چشای تو

شکستن از تو و شکستن از خودم

از این که خیلی ساده عاشقت شدم

کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی

X کد آهنگ پیشواز جدید غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد پیشواز جدید - غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد آهنگ پیشواز ایرانسل غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی جدید X کد پیشواز X کد آوای انتظار غرور سپاهی چه سردار ماهی پخش انلاین X کد آوای انتظار غرور سپاهی چه سردار ماهی X Kod Pishvaz Irancell X کد پیشواز ایرانسل X کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی همراه اول X Kod Pishvaz Hamrah Aval X کد آهنگ پیشواز همراه اول غرور سپاهی چه سردار ماهی X کد پیشواز همراه اول X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز غرور سپاهی چه سردار ماهی ایرانسل

کد آهنگ پیشواز ایرانسل حجت اشرف زاده پاییزی ام
کد آهنگ پیشواز ایرانسل حجت اشرف زاده پاییزی ام

 

بارون بزن که از عالم و آدم دورم
بارون بزن که دوباره شکسته غرورم
بارون بزن که نسوزم از آتیش دوری
بارون بزن تو برام مث سنگ صبوری
بارون نشست عطرتو از شونه هام

کد آهنگ پیشواز ایرانسل امین بانی زیبای تماشایی

کد پیشواز  ,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ  پیشواز امین بانی زیبای تماشایی جدید,کد آهنگ پیشواز جدید امین بانی زیبای تماشایی,کد آهنگ پیشواز امین بانی زیبای تماشایی پخش انلاین,کد پیشواز,کد پیشواز ,کد پیشواز ایرانسل,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز همراه اول امین بانی زیبای تماشایی ,کد آوای انتظار امین بانی زیبای تماشایی ,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز امین بانی زیبای تماشایی ایرانسل,کد آهنگ پیشواز امین بانی زیبای تماشایی همراه اول,کد آهنگ پیشواز امین بانی زیبای تماشایی,کد آهنگ پیشواز ایرانسل امین بانی زیبای تماشایی ,کد پیشواز امین بانی زیبای تماشایی ,کد پیشواز همراه اول,کد پیشواز جدید - امین بانی زیبای تماشایی ,کد آوای انتظار امین بانی زیبای تماشایی پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز ایرانسل امین بانی زیبای تماشایی

 

تو باشو پیداشو زیبای تماشایی وقتی که تو اینجایی دور از منه تنهایی
میخندی میبندی چشماتو که شب میشه میمیرم اگه پیش من چشم تو ابری شه
جون بخواه جون دلم پیش تو میمونه دلم از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو
دل بده جون دلم بی تو پریشونه دلم از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو
ساعتای قرار انتظارت خوبه خوش به حالم که حالم کنارت خوبه

کد آهنگ پیشواز همراه اول حجت اشرف زاده پاییزی ام

کد پیشواز  ,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ پیشواز جدید حجت اشرف زاده پاییزی ام,کد آهنگ  پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام جدید,کد آوای انتظار حجت اشرف زاده پاییزی ام پخش انلاین,کد پیشواز,کد آهنگ پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام,کد آهنگ پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام ایرانسل,کد پیشواز ,کد پیشواز ایرانسل,کد آوای انتظار حجت اشرف زاده پاییزی ام ,کد آهنگ پیشواز ایرانسل حجت اشرف زاده پاییزی ام ,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول حجت اشرف زاده پاییزی ام ,کد آهنگ پیشواز,کد پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام ,کد پیشواز جدید - حجت اشرف زاده پاییزی ام ,کد پیشواز همراه اول,کد آهنگ پیشواز حجت اشرف زاده پاییزی ام همراه اول,
کد آهنگ پیشواز همراه اول حجت اشرف زاده پاییزی ام

 

بارون بزن که از عالم و آدم دورم
بارون بزن که دوباره شکسته غرورم
بارون بزن که نسوزم از آتیش دوری
بارون بزن تو برام مث سنگ صبوری
بارون نشست عطرتو از شونه هام
بازم نشست اشک تو رو گونه هام
پاییزی ام از خیابونا بپرس
حالم رو از چترو بارونا بپرس

کد آهنگ پیشواز همراه اول امین بانی زیبای تماشایی

کد آهنگ پیشواز همراه اول امین بانی زیبای تماشایی

 

تو باشو پیداشو زیبای تماشایی وقتی که تو اینجایی دور از منه تنهایی
میخندی میبندی چشماتو که شب میشه میمیرم اگه پیش من چشم تو ابری شه
جون بخواه جون دلم پیش تو میمونه دلم از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو
دل بده جون دلم بی تو پریشونه دلم از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو
ساعتای قرار انتظارت خوبه خوش به حالم که حالم کنارت خوبه
بیقرارم رو شونت که سر میذارم بهتر از من میدونی که دوست دارم

تو باشو پیداشو زیبای تماشایی وقتی که تو اینجایی دور از منه تنهایی
میخندی میبندی چشماتو که شب میشه میمیرم اگه پیش من چشم تو ابری شه

کد آهنگ پیشواز همراه اول بهنام بانی قرص قمر ۲


کد آهنگ پیشواز همراه اول بهنام بانی قرص قمر ۲

 

شیدا شدمو پیدا شده عشقت تو دل مستم
یک دل که نه صد دل من به تو دل بستم عاشقت هستم
جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صدتای مجنونه
جان جان دو تا همزادیم و دیوونه
جان جان شدی شیرین به تو دل دادم جان جان من خودم صدتای فرهادم
جان جان همه قلبمو بهت دادم

 

کد آهنگ پیشواز ایرانسل بهنام بانی قرص قمر ۲

کد پیشواز  ,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ پیشواز همراه اول بهنام بانی قرص قمر ۲ ,کد آهنگ پیشواز ایرانسل بهنام بانی قرص قمر ۲ ,کد پیشواز,کد پیشواز ,کد پیشواز ایرانسل,کد آوای انتظار بهنام بانی قرص قمر ۲ پخش انلاین,کد آوای انتظار بهنام بانی قرص قمر ۲ ,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲ ,کد آهنگ  پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲ جدید,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲ پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲ ایرانسل,کد پیشواز جدید - بهنام بانی قرص قمر ۲ ,کد آهنگ پیشواز جدید بهنام بانی قرص قمر ۲,کد آهنگ پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲,کد پیشواز همراه اول,کد آهنگ پیشواز بهنام بانی قرص قمر ۲ همراه اول,


کد آهنگ پیشواز ایرانسل بهنام بانی قرص قمر ۲

 

شیدا شدمو پیدا شده عشقت تو دل مستم
یک دل که نه صد دل من به تو دل بستم عاشقت هستم
جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صدتای مجنونه
جان جان دو تا همزادیم و دیوونه
جان جان شدی شیرین به تو دل دادم جان جان من خودم صدتای فرهادم
جان جان همه قلبمو بهت دادم

 

بگو به همه یه نفر توی دلمه نشونم بده به همه آخه من دوست دارم

کد آهنگ پیشواز همراه اول روزبه بمانی من باهاش کار دارم این روزاکد آهنگ پیشواز همراه اول روزبه بمانی من باهاش کار دارم این روزا

 

اون که یک سال پشت هم ممتد بی دلیل و بهونه خیلی بد
زنگ آخر منو کتک میزد من باهاش کار دارم این روزا
اون که چند سال رو همین گردم کیفشو تا کلاس میبردم
جاش ته بستنیشو میخوردم من باهاش کار دارم این روزا
ناظمی رو که دید باهوشم گفت یه روز این چیه که میپوشم
جلو دنیا گذاشت تو گوشم من باهاش کار دارم این روزا
زن صاحب خونه مون که ماشین داشت تو دل ما چه حسرتی میکاشت
مادرم ابروهاشو برمیداشت من باهاش کار دارم این روزا
پسر صاحب خونه مون فرهاد بوی جوجه که راه می افتاد

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی یاسینی دورترین نزدیک

کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک همراه اول,Kod Pishvaz Irancell,کد آهنگ  پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک جدید,کد آوای انتظار علی یاسینی دورترین نزدیک ,کد پیشواز,کد پیشواز جدید - علی یاسینی دورترین نزدیک ,کد پیشواز ,کد پیشواز ایرانسل,کد آهنگ پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک,کد آوای انتظار علی یاسینی دورترین نزدیک پخش انلاین,Kod Pishvaz Hamrah Aval,کد آهنگ پیشواز,کد پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک ,کد آهنگ پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک ایرانسل,کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی یاسینی دورترین نزدیک ,کد آهنگ پیشواز علی یاسینی دورترین نزدیک پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز جدید علی یاسینی دورترین نزدیک,کد آهنگ پیشواز همراه اول علی یاسینی دورترین نزدیک ,کد پیشواز همراه اول,


کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی یاسینی دورترین نزدیک

 

من تنگه دلم اما میدونم که تو نه فراموشت میکنم این دفعه قول دادم به خودم
فراموش میکنم اگه ازم بربیاد اگه عکسای تو به حرف بیاد اگه وسط تابستون برف بیاد
دنبالت دنیا رو من گشتم رفته بی برگشتم نشونه ات رو از کی بگیرم
خودت بگو رفتی کجا از پیش من دورترین نزدیک من نذار تورو از من بگیرن
دنبالت دنیا رو من گشتم رفته بی برگشتم نشونه ات رو از کی بگیرم
خودت بگو رفتی کجا از پیش من دورترین نزدیک من نذار تورو از من بگیرن


درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾