پیشواز من

meysam ebrahimi

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
موزیک درخواستی

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی

Meysam Ebrahimi,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی پخش انلاین,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد پیشواز  ,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی جدید,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی ,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد پیشواز ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی پخش انلاین,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی ببین تنهایی ,میثم ابراهیمی,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی عباس

Meysam Ebrahimi,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی عباس ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی عباس پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی عباس,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی عباس,کد پیشواز  ,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی عباس ,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آهنگ پیشواز,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد پیشواز ,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی عباس جدید,میثم ابراهیمی,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی عباس ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی عباس پخش انلاین,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات

Meysam Ebrahimi,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات پخش انلاین,کد پیشواز  ,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات جدید,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات ,کد آهنگ پیشواز,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات ,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات پخش انلاین,کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی غم نگات,میثم ابراهیمی,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم

کد آهنگ پیشواز,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم پخش انلاین,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم جدید,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم ,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم ,کد پیشواز  ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,میثم ابراهیمی,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم پخش انلاین,کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی شاید عاشقشم,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای

کد آهنگ پیشواز,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای جدید,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای ,کد پیشواز  ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای پخش انلاین,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای پخش انلاین,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خونه فیروزه ای,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,میثم ابراهیمی,کد پیشواز ,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم

X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم پخش انلاین X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم X Kod Pishvaz Hamrah avall X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval X میثم ابراهیمی X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی درد سر های عظیم جدید

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم

کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم ,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم جدید,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم پخش انلاین,کد پیشواز  ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah avall,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,میثم ابراهیمی,کد پیشواز ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دل بستم ,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام

کد آهنگ پیشواز,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام پخش انلاین,کد پیشواز  ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام جدید,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام ,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام ,میثم ابراهیمی,کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دیگه خسته ام پخش انلاین,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن ,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن ,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن ,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن,کد پیشواز  ,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن جدید,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی گریه کن پخش انلاین,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,میثم ابراهیمی,کد پیشواز ,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خواهش

Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی خواهش,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خواهش ,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی خواهش ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خواهش ,کد آهنگ پیشواز,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز ,کد پیشواز  ,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خواهش جدید,Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خواهش پخش انلاین,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خواهش پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خواهش,Kod Pishvaz Hamrah avall,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خاطره

Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خاطره,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خاطره ,کد آهنگ پیشواز,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خاطره ,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز ,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی خاطره ,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خاطره جدید,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی خاطره,کد پیشواز  ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خاطره پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خاطره پخش انلاین,Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah avall,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی

کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی ,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,میثم ابراهیمی,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی,کد آهنگ پیشواز,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی پخش انلاین,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی ,کد پیشواز  ,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی جدید,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی نارنجی پخش انلاین,Meysam Ebrahimi,Kod Pishvaz Hamrah avall,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم

Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,میثم ابراهیمی,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم ,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم پخش انلاین,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم پخش انلاین,کد آهنگ پیشواز,پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,کد پیشواز ,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم,کد پیشواز  ,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم ,Meysam Ebrahimi,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم جدید,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی به تو مدیونم,Kod Pishvaz Hamrah avall,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم

X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X میثم ابراهیمی X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم X Meysam Ebrahimi X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم جدید X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم پخش انلاین X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی دوست دارم X Kod Pishvaz Hamrah avall

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم

X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد پیشواز X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم پخش انلاین X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم پخش انلاین X میثم ابراهیمی X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم جدید X Kod Pishvaz Hamrah avall X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی طاقت ندارم X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام

X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام X کد پیشواز X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X میثم ابراهیمی X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام جدید X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام پخش انلاین X Kod Pishvaz Hamrah avall X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام پخش انلاین X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی خسته‌ام X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی از دستت

X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی از دستت پخش انلاین X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی از دستت X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی از دستت پخش انلاین X میثم ابراهیمی X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی از دستت X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی از دستت جدید X Kod Pishvaz Hamrah avall X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی از دستت X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی از دستت X کد آهنگ پیشواز X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی از دستت X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ترس

پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ترس,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی ترس ,کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی ترس پخش انلاین,کد پیشواز ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ترس ,کد پیشواز  ,کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی,میثم ابراهیمی,Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi,کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی ترس,Kod Pishvaz Hamrah avall,کد آهنگ پیشواز,کد آهنگ  پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ترس جدید,کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی ترس پخش انلاین,کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی ترس ,Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi,Meysam Ebrahimi,Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval,

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن

X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن جدید X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X میثم ابراهیمی X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X Kod Pishvaz Hamrah avall X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن X کد آهنگ پیشواز X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن پخش انلاین X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی روشن کن پخش انلاین X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval

کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب

X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب پخش انلاین X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب پخش انلاین X پیشواز میثم ابراهیمی همراه اول X کد پیشواز X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب X کد آهنگ پیشواز جدید همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب X کد پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی X کد پیشواز جدید - همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب X میثم ابراهیمی X Kod Ahang Pishvaz Meysam Ebrahimi X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب جدید X Kod Pishvaz Hamrah avall X کد آهنگ پیشواز همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب X کد آوای انتظار همراه اول میثم ابراهیمی مشک بی آب X کد آهنگ پیشواز X Kod Pishvaz Hamrah aval Meysam Ebrahimi X Meysam Ebrahimi X Kod Ahang Pishvaz Hamrah aval

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾